Železniční dopravní cesta 2010

Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2010

23. - 25. 3. 2010
Pardubice
 


Odborný garant konference:

Ing. Radovan Kovařík
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ředitelství
Odbor traťového hospodářství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
tel.: 972 235 270
fax: 972 235 389
mobil: 602 435 647
e-mail:  kovarik@szdc.cz

 

Program

 

Název přednášky

Přednášející

Prezentace

Sborník

1. den - 23. března 2010

01

SŽDC - provozovatel dráhy
a investor ŽDC

Ing. Jan Komárek, SŽDC, s.o., Praha

 

 

02

Železniční infrastruktura
v Pardubickém kraji

Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

02_Tichy

03

Investice SŽDC 2010

Ing. Miroslav Konečný, SŽDC, s.o., Praha

03_Konecny

 

04

Metodika zadávání udržovacích a opravných prací na železniční
dopravní cestě spravované SŽDC

Ing. Luděk Zavrtálek, MBA, SŽDC, s.o., Praha

 

04_Zavrtalek

05

Opravné práce
v obvodu SDC Pardubice

Ing. Pavel Šťastný, Ing. Lubomír Malovaný, Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

05a_Stastny_Malovany

05_Stastny_Malovany

05b_Stastny_Malovany

05c_Stastny_Malovany

05d_Stastny_Malovany

06

Možnosti řešení hlukové zátěže
z pozice provozovatele dráhy
v kontextu stávající právní úpravy

Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC, s.o., Praha

06_Travnicek

06_Travnicek

07

Diskuse - Nové investice, ASP 09 3X

Roman Veis, TSS a.s.

07_Veis

 

2. den - 24. března 2010

08

Problematika malých poloměrů
na hlavních tratích

Ing. Lubor Hrubeš, SŽDC, s.o., SDC Pardubice

08a_Taborsky

08_Hrubes

08b_Taborsky

09

Opatření snižující ojíždění kolejnic

Ing. Martin Táborský, SŽDC, s.o., Praha

09_Taborsky

09_Taborsky

10

Možnosti ovlivnění jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel parametry dopravní cesty

Doc. Ing. Jaromír Zelenka, Csc., Ing. Martin Kohout, Univerzita Pardubice

10_Zelenka_Kohout

10_Zelenka_Kohout

11

Bezpečnost na železničních přejezdech

Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, s.o., Praha

11_Kovarik

11_Kovarik

12

Rekonstrukce znojemského viaduktu

Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Dalibor Václavík, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno

12a_Soukalova

12_Soukalova

12b_Soukalova

13

Konstrukce pevné jízdní dráhy systému „ÖBB-PORR” - použití v tunelech

Dipl. Ing. Jörg Fenske, (FH), Angela KUO, BE. BA, Porr Technobau und Umwelt AG, Railway Division, Vídeň, Rakousko

13_Fenske

13_Fenske

14

Diskuse - Širokopatní kolejnice v TŽ a.s.

Ing. Jursa, Třinecké železárny a.s.

14_Jursa

 

3. den - 25. března 2010

15

Diagnostika závad jedoucích vozidel

Ing. Zdeněk Zahradník, SŽDC, s.o., Praha

 

15_Zahradnik

16

Síly mezi kolem a kolejnicí
a jejich měření

Ing. Zdeněk Moureček, VÚKV a.s., Praha, Ing. Radek Trejtnar, SŽDC, s.o., Praha

16_Mourecek

16_Mourecek

17

Zajišťování kvality při svařování kolejnic

Ing. Libor Dvořák, SŽDC, s.o., Praha

17_Dvorak

17_Dvorak

18

Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku

Ing. Radek Bernatík, SŽDC, s.o., Praha

18_Bernatik

18_Bernatik

19

Snížení nákladů na údržbu
ŽDC - výsledky projektu INNOTRACK

Ing. Petr Jasanský; Ing. Václav Michajluk, SŽDC, s.o., Praha

19a_Michajluk

19_Jasansky

19b_Jasansky

20

Vyztužené zemní konstrukce

Miloš Řejha, PVP syntetik s.r.o., Praha

20_Rejha

20_Rejha

Soubory ke stažení:

Program konference ŽDC 2010 pdf  
Kompletní sborník přednášek pdf