Železniční dopravní cesta 2014

18. konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014

8.–10. dubna 2014
České Budějovice


Pořadatelé:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Technická ústředna dopravní cesty a Oblastní ředitelství Plzeň

Program

 

Název přednášky

Přednášející

Přednesená prezentace

Sborník

1. den – 8. dubna 2014

A01

Hlavní priority Ministerstva dopravy v dalším období se zaměřením na železniční dopravní cestu

Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR, Praha

A01_Kusnir_MD.pdf

 

A02

Finanční zdroje pro železniční dopravní cestu

Ing. Tomáš Blecha, Státní fond dopravní infrastruktury, Praha

A02_Blecha_SFDI.pdf

 

A03

Výhled investic SŽDC

Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC, Praha

A03_Nejezchleb_SZDC.pdf

 

A04

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce rychlých spojení

Bc. Marek Binko, SŽDC, Praha

A04_Binko_SZDC.pdf

A04_Binko_SZDC_Sb.pdf

A05

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Ing. Josef Hendrych, SŽDC Oblastní ředitelství Plzeň

A05_Hendrych_SZDC.pdf

 

A06

Zajišťování provozuschopnosti dráhy

Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC, Praha

A06_Navratil_SZDC.pdf

 

2. den – 9. dubna 2014

B01

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku

Ing. Petr Sychrovský, SŽDC Technická ústředna dopravní cesty, Praha

B01_Sychrovsky_SZDC.pdf

B01_Sychrovsky_SZDC_Sb.pdf

B02

Diagnostika železničního svršku u MAV

János Béli, MAV Centrum diagnostiky tratí, Budapešť, Maďarsko

B02_Beli MAV.pdf (1. část)

B02_Beli MAV.pdf (2. část)

B02_Beli MAV_Sb.pdf

B03

Zvýšení využitelnosti koleje a snížení "life cycle cost" - vysokorychlostní broušení kolejnic jako součást opatření

Johannes Bremsteller, Vossloh Rail Services GmbH, Seevetal, Německo

B03_Bremsteller_Vossloh.pdf

B03_Bremsteller_Vossloh_Sb.pdf

B04

Připravované stavby modernizace a optimalizace IV. tranzitního koridoru

Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers, Praha

B04_Babic_IKP.pdf

B04_Babic_IKP_Sb.pdf

B05

Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice

Ing. Stanislav Vávra, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Olomouc

B05_Vavra_MoraviaConsult.pdf

B05_Vavra_MoraviaConsult_Sb.pdf

B06

Inovace výrobků pro železnici - příčné pražce, nástupiště a přejezdy

Ing. Jan Eisenreich, ŽPSV a.s., Uherský Ostroh

B06_Einsenreich_ZPSV.pdf

B06_Einsenreich_ZPSV_Sb.pdf

B07

Diskuze

SaZ s.r.o.

B07_diskuze_SAZ.pdf

 

3. den – 10. dubna 2014

C01

Vyšší komfort pro cestující na regionálních tratích Šumavy

Pavel Dolanský, Edikt a.s., České Budějovice

C01_Dolansky_EDIKT.pdf

C01_Dolansky_EDIKT_Sb.pdf

C02

Využití georadaru při posuzování stavu tělesa železničního spodku po povodních

RNDr. Karel Hrubec, G Impuls Praha spol. s r.o.; Ing. Dag Kraus, SŽDC OŘ Ústí nad Labem

C02_Hrubec_GImpuls_Kraus_SZDC.pdf

C02_Hrubec_GImpuls_Kraus_SZDC_Sb.pdf

C03

Tepelně zpracované kolejnice

Albert Jörg, voestalpine Schienen GmbH, Leoben/Donawitz, Rakousko

C03_Jorg_Voestalpine.pdf

C03_Jorg_Voestalpine_Sb.pdf

C04

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy

Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, Praha

C04_Kovarik_SZDC.pdf

C04_Kovarik_SZDC_Sb.pdf

C05

Aktualizace ČSN 73 6380 "Železniční přejezdy a přechody"

Ing. Jan Ježek, Praha

C05_Jezek.pdf

C05_Jezek_Sb.pdf

C06

Aplikace nízkých protihlukových stěn u SŽDC,

Ing.arch. Pavel Andršt, SŽDC, Praha

C06_Andrst_SZDC.pdf

C06_Andrst_SZDC_Sb.pdf

 

 

 

   

Sborník konference ke stažení

Soubory ke stažení

Program.pdf pdf