Železniční dopravní cesta 2016

19. konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016

18.–20. 4. 2016
Olomouc


Pořadatelé:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství

Program

 

Název přednášky

Přednášející

Přednesená prezentace

Sborník

1. den – 18. dubna 2016

A

Legislativa, financování a dopravní obslužnost

 

A01

Železnice v ČR – perspektivy dalšího vývoje

Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR, Praha

A01_Kusnir.pdf

 

A02

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016

Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI, Praha

A02_Horelica.pdf

A02_Horelica_Sb.pdf

A03

Železniční infrastruktura Olomouckého kraje jako základ konkurenceschopné veřejné dopravy

Ing. Jiří Rozbořil, Olomoucký kraj, Olomouc

 

A03_Rozboril_Sb.pdf

B

Investice a údržba železničních tratí

 

 

B04

Stav a výhled investic SŽDC

Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC, Praha

B04_Nejezchleb.pdf

B04_Nejezchleb_Sb.pdf

B05

Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015

Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC, Praha

B05_Navratil.pdf

 

B06

Infrastruktura a stavby v obvodu OŘ Olomouc

Ing. Ladislav Kašpar, SŽDC OŘ Olomouc, Olomouc

B06_Kaspar.pdf

B06_Kaspar_Sb.pdf

2. den – 19. dubna 2016

C

Systém údržby železničního svršku

 

 

C07

Systém pravidelného broušení kolejnic

Ing. Martin Táborský, SŽDC, Praha

C07_Taborsky.pdf

C07_Taborsky_Sb.pdf

C08

Systém cyklického broušení výhybek

Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, Praha

C08_Kovarik.pdf

C08_Kovarik_Sb.pdf

C09

Frézování kolejnic u DB

Eric Stute, DB Bahnbau Gruppe Gmbh, Königsborn

C09_Stute.pdf

C09_Stute_Sb.pdf

CD1

Diskuze - Moderní jakosti oceli

Albert Jörg. Ing. Miroslav Novotný, Voestalpine Schienen GmbH

CD1_Voestalpine.pdf

 

D

Výrobky a technologie pro železniční svršek

 

 

D10

Zkušenosti zhotovitele s realizací opravných a údržbových prací pro SŽDC

Ing. Břetislava Vyhlídalová, TOMIREMONT, Prostějov

D10_Vyhlidalova.pdf

D10_Vyhlidalova_Sb.pdf

D11

Vnější vlivy působící na kolejnici a jejich kompenzace vhodným systémem upevnění kolejnic

Artur Wroblewski, Vossloh, Werdohl, Německo

D11_Wroblewski.pdf

D11_Wroblewski_Sb.pdf

D12

Ověřování kotev z plastového recyklátu pro zvýšení stability bezstykové koleje

Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., Ing. Richard Svoboda, PhD., Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Milan Valenta, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

D12_Plasek.pdf

D12_Plasek_Sb.pdf

3. den – 20. dubna 2016

E

Železniční spodek

 

 

E13

Využití georadaru pro diagnostiku železničního spodku v praxi u SŽDC

Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann, SŽDC TÚDC, Praha

E13_Buricova.pdf

E13_Buricova_Sb.pdf

E14

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Ing. Petr Jasanský, SŽDC, Praha

E14_Jasansky.pdf

E14_Jasansky_Sb.pdf

E15

Hodnocení stavu skalních svahů na tratích SŽDC systémem NEMETON 2013

Ing. Stanislav Štábl, SG-Geoprojekt, Brno

E15_Stabl.pdf

E15_Stabl_Sb.pdf

F

Příprava a realizace staveb

 

 

F16

Projektová příprava komplexu staveb Přerov 2. stavba, Přerov 3. stavba a zvýšení rychlosti v žst. Prosenice

Ing. Stanislav Vávra, MCO, Olomouc

F16_Vavra.pdf

F16_Vavra_Sb.pdf

F17

Zkušenosti z provozního ověřování technologie stykového odtavovacího svařování kolejnic svářečkou APT 1500RL

Jaroslav Voltner, Pirell, Česká Třebová

F17_Voltner.pdf

F17_Voltner_Sb.pdf

F18

Novelizace předpisu D7/2 o organizování výlukové činnosti

Ing. Jiří Witiska, Lenka Komínová, SŽDC, Praha

F18_Witiska.pdf

F18_Witiska_Sb.pdf

 

 

 

   

Sborník konference ke stažení

(.pdf, velikost 9,5 MB)