Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží

Koncepce byla vypracována s cílem zřejmé deklarace závazných postupů, které umožňují nezbytnou transparentní, časovou a věcnou diferenciaci stovek nádražních budov vyžadujících větší či menší stavební počin a také nalezení jejich smysluplného využívání ve veřejném zájmu. Současně byla Koncepce zpracována s cílem transparentního stanovení účelnosti vynaložení veřejných finančních prostředků poskytovaných SFDI.

Koncepce byla vypracována Ministerstvem dopravy, Správou železnic a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Files to download

Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží_aktualizace_05_09_2022.pdf (2.0 MB) pdf