Kybernetická bezpečnost

S odkazem na platné ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen VoKB) byl, v návaznosti na závěry Analýzy (přezkoumání) rizik, která byla realizována na základě interní Metodiky pro identifikaci a hodnocení rizik bezpečnosti informací, zpracován Plán zvládání rizik.
Správa železnic, státní organizace, (dále jen Správa železnic) zajišťuje kromě údržby, oprav a modernizace cca 9,4 tis. km tratí, také jejich vybavení informačními a komunikačními technologiemi v rozsahu 4 tis. km optických tras a téměř 10 tis. aktivních prvků, včetně technologií zajišťujících chod organizace, v důsledku čehož je správcem a provozovatelem prvku kritické informační infrastruktury (KII SŽDC 01), který je dále rozčleněn na patnáct primárních aktiv.

Files to download

Kybernetická bezpečnost Správy železnic.pdf (559.4 kB) pdf