Ochrana přírody a krajiny

Součástí vytvoření kvalitního projektu je i vliv daného projektu na složky životního prostředí, zejména pak na vegetaci. Řešit se tedy musí i kácení dřevin.

Tato problematika je pro potřeby Správy železnic zpracována v samostatném metodickém pokynu pod názvem "Metodický pokyn pro údržbu stromoví". Tento dokument se tak stává jednou z klíčových fází při přípravě každé stavby a slouží jako manuál pro zhotovitele při realizaci samotné akce. 

V této složce najdete citovaný předpis spolu s dalšími předpisy týkající se problematiky zeleně či hubení plevelů v rámci staveb či údržby železnice v aktuálním znění.

Files to download

MP konsolidované znění pro údržbu stromoví.pdf (1.1 MB) pdf
příloha L dřeviny vhodné k výsadbě.docx (44.4 kB) docx
vzor - příloha CH upozornění (výzvy) energ. soustava.doc (82.5 kB) doc
vzor - příloha CH1 Stanovisko vlastníka energ.soust.docx (43.7 kB) docx
vzor - příloha CH2 vstup na pozemky.doc (74.5 kB) doc
vzor - příloha G okamżité skácení §8 odst.4.docx (6.8 MB) docx
vzor - příloha H oznámení kácení dřevin §8 odst.2.docx (4.5 MB) docx
vzor - příloha I obecné upozor. Fyzická osoba.doc (72.5 kB) doc
vzor - příloha J obecné upozornění.doc (84.0 kB) doc
vzor - příloha K upozornění (výzva) ochranné pásmo dráhy.doc (87.0 kB) doc
vzor - příloha K1 vstup na pozemky §10 odst3.doc (68.0 kB) doc
SŽ SM079 Hubení nežádoucí vegetace.pdf (3.1 MB) pdf
Příloha č.1.Doporučené druhy dřevin.docx (44.7 kB) docx
Příloha č. 2_PUPFL.docx (47.7 kB) docx
Příloha č.3.Riziko pádu dle dřevin.docx (45.7 kB) docx
Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti.pdf (551.5 kB) pdf