Vzor faktury

Zde jsou k dispozici vzory faktur pro dodavatele a zhotovitele splňující všechny požadavky předepsané legislativou Evropské unie.

Vzory slouží jak domácím, tak zahraničním dodavatelům a zhotovitelům.

Files to download

Faktura pro EU - dodavatel.xls (50.5 kB) xls
Faktura pro EU - zhotovitel.xls (281.5 kB) xls