Workshop 13. prosince 2017

Příprava výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan pokračuje

Příprava výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan pokračuje
Správa železnic pokračuje v přípravě výstavby vysokorychlostního spojení z Prahy do Drážďan. V minulých dnech proto uspořádala dvě důležitá jednání, jejichž hlavním tématem byly dílčí úkoly v rámci tohoto strategicky významného projektu.

Odborníci z obou stran česko-německé hranice se 13. prosince zúčastnili workshopu konaného jako součást projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, který je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železnic. Projekt má za cíl zintenzivnit a prohloubit spolupráci institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi státy ležícími na obou stranách Krušných hor, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy.

Jak uvedl na úvod Henrik Saske ze saského ministerstva dopravy, pozitivní je nejnovější vývoj na německé straně, kdy spolkové ministerstvo dopravy zařadilo projekt v Plánu potřeb spolkových železničních tratí do kategorie naléhavé potřeby.  Geologové z obou stran hranice pak na setkání informovali přítomné o dílčích výsledcích průzkumu geologické stavby území a o připravovaném 3D modelu, který bude jedním z významných výstupů pro výběr nejvhodnější trasy přeshraničního tunelu. Kromě toho bude důležitou součástí stávajícího projektu také vypracování potřebné dopravní a socioekonomické analýzy.

Výstavba vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Trasa mezi českou a saskou metropolí se zkrátí o 56 kilometrů, vysokorychlostní vlaky ji v roce 2035 zvládnou za necelou hodinu.

Tunel pod Krušnými horami jako hlavní téma setkání

Prohloubení společné přípravy nového železničního spojení Praha – Drážďany bylo tématem setkání, které se konalo o den později za účasti saského ministerstva dopravy, správce německé drážní infrastruktury DB Netz AG, Ministerstva dopravy ČR a Správy železnic. Šlo o první z řady periodických pracovních setkání, pořádaných ve spolupráci s Evropským seskupením pro územní spolupráci. Správa železnic na něm informovala o předpokládaném harmonogramu předprojektové přípravy a aktuálním stavu zpracování studie proveditelnosti, kterou se tento záměr na české straně posuzuje.

Hlavním tématem jednání byla příprava přeshraničního železničního tunelu pod Krušnými horami v předpokládané délce přibližně 26 km. Byly otevřeny jak legislativní, tak i technické otázky, které bude nezbytné společně řešit na různých úrovních. Výkonnou platformou bude projektový tým DB Netz, který se od následujícího roku bude přípravě záměru na německé straně intenzivně věnovat a do kterého budou přizváni také zástupci Správy železnic.

Správa železnic, státní organizace
Mgr. Pavel Tesař
T: 601 380 697
E: tesarp@szdc.cz
www.szdc.cz

Soubory ke stažení

Prezentace Správa železnic - CZ/DE.pdf pdf  
Prezentace ČGS - CZ/DE.pdf pdf  
Prezentace SMWA - CZ.pdf pdf  
Prezentace SMWA - DE.pdf pdf  
Prezentace UJEP - CZ.pdf pdf  
Prezentace UJEP - DE.pdf pdf  
Prezentace LfULG - CZ.pdf pdf  
Prezentace LfULG - DE.pdf pdf  
Pozvánka.pdf pdf