Závěrečná konference 23. ledna 2020

Závěrečná konference projektu "Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR" proběhla 23. 1. 2020 v saském Freibergu. Projekt je realizován v rámci přeshraničního kooperačního programu České republiky a Svobodného Státu Sasko v období 2014 – 2020, spolufinancován Evropskou Unií a zaměřen na zintenzivnění a prohloubení spolupráce. Cílem je zlepšit a rozšířit přeshraniční železniční spojení, především v souvislosti s plánovanou výstavbou nové železniční trati Drážďany - Ústí nad Labem - Praha, jejíž součástí je Krušnohorský úpatní tunel.

Na konferenci byly prezentovány příspěvky českých a saských partnerů:

  • Česká geologická služba (ČGS)
  • Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG)
  • Saské spolkové ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu (SMWA)
  • Správa železnic, státní organizace
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Představeny byly výsledky tříleté intenzivní spolupráce tří pracovních skupin v oblastech dopravy, socio-ekonomie a geologie.

 

Files to download

20200123_Závěrečná konference 2020_pozvánka_CZ.pdf (4.5 MB) pdf
1_Dopravní část_Správa železnic.pdf (6.7 MB) pdf
2_První milník_SMWA.pdf (6.8 MB) pdf
3_Dopravní část_LUB_SUDOP.pdf (2.5 MB) pdf
4_Socioekonomická část_UJEP.pdf (7.0 MB) pdf
5_Geologická část_Metodika.pdf (40.5 MB) pdf
6_Geologická část_Aktivity.pdf (101.6 MB) pdf
7_Geologická část_Výsledky.pdf (73.8 MB) pdf
8__Geologická část_Plánování.pdf (15.4 MB) pdf