Kontakt na Lead partnera

Alena Tvrdá

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství, odbor strategie (RFC)
Dlážděná 1003/7
110 00  Praha 1
Česká republika

E-mail: tvrda@spravazeleznic.cz