Studentský program

Už během studia nastartuj svoji kariéru ve Správě železnic!
 • Studuješ střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu technického zaměření?
 • Zajímá tě svět železnice?
 • Víš, co je týmovost, spolehlivost a zodpovědnost?
 • Není ti jedno, co budeš dělat po škole?
 • Chceš získat zkušenosti a kontakty na odborníky?
 • Máš chuť se zapojit do týmu Správy železnic?
 • Domluvíš se anglicky anebo německy?


Odpovídáš na všechny otázky ano? Vyzkoušej motivační studentský program Správy železnic. Středoškolákům nabízíme motivační příspěvek až 5 000 Kč, studentům vyšších odborných škol a vysokoškolákům až 7 500 Kč měsíčně.

Přihlaš se na studenti@spravazeleznic.cz. Do předmětu zprávy uveď heslo: motivační studentský program. Na základě e-mailové žádosti obdržíš pozvání na vstupní pohovor.

Těšíme se na tebe!

Podmínky motivačního studentského programu
 

Motivační příspěvek pro středoškoláky:

Motivační studentský příspěvek může získat student od 1. ročníku studia střední smluvní školy, pokud splňuje podmínky motivačního studentského programu. Motivační příspěvek je rozdělen na fixní 3 000 Kč/měsíc a flexibilní část. Ta je v rozmezí 1 000 – 2 000 Kč/měsíc. Její výše závisí na aktivitě studenta, kvalitě a správnosti zpracování odborných prací, zapojení do akcí, eventů a komunikačních a náborových kampaní Správy železnic. Na základě těchto kritérií získávají studenti známku od 1 do 3 (1 – výborně, 2 – chvalitebně a 3 - dobře).

 • 2 000 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za pololetí, aktivní kontakt s mentorem, účast na veletrhu pracovních příležitostí anebo minimálně jedné akci pořádané Správou železnic pro studenty, účast na exkurzi Správy železnic, příspěvek na studentský web alespoň jeden za pololetí)
 • 1 500 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za pololetí, aktivní kontakt s mentorem, účast na minimálně jedné akci pořádané Správou železnic pro studenty, účast na exkurzi Správy železnic)
 • 1 000 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za pololetí, aktivní kontakt s mentorem)
   

Motivační příspěvek pro studenty vyšší odborné školy a vysokoškoláky:

Motivační studentský příspěvek může získat student od 1. ročníku studia vyšší odborné nebo vysoké školy, pokud splňuje podmínky motivačního studentského programu a není starší 26 let. Motivační příspěvek je rozdělen na fixní 5 000 Kč/měsíc a flexibilní část, která je v rozmezí 500 – 2 500 Kč. Její výše závisí na aktivitě konkrétního studenta, kvalitě a správnosti zpracování odborných prací, zapojení do akcí a komunikačních a náborových kampaní Správy železnic. Na základě těchto kritérií získávají studenti známku od 1 do 3 (1 – výborně, 2 – chvalitebně a 3 - dobře).

 • 2 500 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za semestr, aktivní kontakt s mentorem, účast na veletrhu pracovních příležitostí anebo minimálně jedné akci pořádané Správou železnic pro studenty, účast na exkurzi Správy železnic, příspěvek na studentský web alespoň jeden za semestr)
 • 1 500 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za semestr, aktivní kontakt s mentorem, účast na minimálně jedné akci pořádané Správou železnic pro studenty, účast na exkurzi Správy železnic)
 • 500 Kč (absolvování odborné praxe/stáže, včasné a správné odevzdání odborné práce minimálně jednou za pololetí, aktivní kontakt s mentorem)

 

Hlásit se mohou studenti od prvního ročníku smluvní střední, vyšší odborné a vysoké školy na e-mail: studenti@spravazeleznic.cz. Do předmětu zprávy je nutné uvést heslo: motivační studentský program. Na základě e-mailové žádosti obdrží zájemce pozvání na vstupní pohovor do Správy železnic. Jde o strukturovaný rozhovor se zaměstnancem skupiny spolupráce se školami. Cílem je prověřit motivaci a studijní předpoklady využitelné pro budoucí pracovní uplatnění v Správě železnic. Skupina spolupráce se školami má v plné kompetenci rozhodnout o poskytnutí či zamítnutí účasti v motivačním programu.

 • Příjemce motivačního příspěvku se zavazuje po absolvování studia uzavřít se Správou železnic pracovní smlouvu a setrvat v pracovním poměru po dobu 3 let.
 • Skupina spolupráce se školami na základě vstupního pohovoru a účasti v programu navrhuje potencionální pracovní zaměření, které je možné upravit v průběhu konání programu.
 • V případě, že student poruší závazek anebo pravidla programu, vrací motivační příspěvky zpět Správě železnic.
 • Motivační příspěvek je vyplácen na základě smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku a splnění pravidel programu. Tuto smlouvu podepisuje ředitel/ka personálního odboru a příjemce příspěvku (za nezletilé příjemce jedná zákonný zástupce). Tvorbu návrhu smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku, její evidenci a administrativu zajišťuje skupina spolupráce se školami.
   

Studentům, kteří jsou přijatí do motivačního programu, je přidělen mentor. Jeho úkolem je odborné a metodické vedení, pomoc se zpracováním odborné či závěrečné práce, zajištění exkurzí apod. Spolu se skupinou spolupráce se školami Správy železnice se podílí na hodnocení studentů. Na základě hodnocení získávají studenti motivační příspěvek. Pokud účastník programu splní všechny podmínky, náleží mu fixní část motivačního příspěvku. Flexibilní část motivačního příspěvku se odvíjí od splnění dalších požadavků mentora a skupiny spolupráce se školami.

 

Jak se přihlásit?

Přihlášku, kterou najdeš v souborech ke stažení, pošli na e-mail: studenti@spravazeleznic.cz a do předmětu zprávy uveď heslo: motivační studentský program. Od nás dostaneš zprávu s pozvánkou na pohovor, kde se dozvíš vše, co potřebuješ vědět o programu.

Těšíme se na tebe!

Ke stažení

Hlásíš se do studentského motivačního programu? Stáhni si přihlášku a vyplněnou nám ji pošli na adresu studenti@spravazeleznic.cz.

Ptej se na studenti@spravazeleznic.cz.

Files to download

Přihláška.docx (50.3 kB) docx