VRT Podkrkonoší

Vysokorychlostní trať Podkrkonoší je součástí výhledového spojení Prahy s polskou Wrocławí.
Schéma VRT Podkrkonoší
Tento úsek sítě VRT zatím nemá přesně stanovenou konfiguraci. Tu určí studie proveditelnosti. Zpracovaná vyhledávací studie byla dokončena v roce 2018.
 

Rychlé spojení:   

RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Polsko

Úsek: 

Hradec Králové – státní hranice s Polskem

Délka: 

cca 50–60 km (podle varianty)

Maximální rychlost: 

250 až 320 km/h (podle závěrů studie proveditelnosti)

Provoz: 

podle závěrů studie proveditelnosti

Studie prověří výstavbu nové trati jako pokračování VRT Východní Čechy. Zároveň také prověří možnost využití případné modernizované konvenční sítě v regionu. Spojení mezi Prahou a Wrocławí by tak mohlo s konkurenceschopnou jízdní dobou fungovat ještě dříve, než bude dokončena VRT.

Bude rovněž prověřeno, jestli je smysluplné navrhnout trasu také pro nákladní dopravu. Zvýšilo by se využití VRT, kvůli násobně delším tunelům by ale trať byla investičně výrazně náročnější.

V případě realizace novostavby předpokládáme, že se stavebně bude jednat o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napajecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Pro vlaky zastavující v Hradci Králové se v každém případě předpokládá propojení u Jaroměře, zatímco mezi Jaroměří a Hradcem Králové využijí stávající modernizovanou trať.

Aby bylo využití VRT co možná nejširší, bude prověřeno také propojení do stávající trati u Trutnova, které zajistí výrazné zkrácení cestovních dob nejen mezi Hradcem Králové a Trutnovem, ale i mezi Prahou a Krkonošemi.

Mapa VRT Podkrkonoší