Přejít k obsahu

Příprava VRT a technologie

Proč VRT v navrhovaných směrech

VRT je investičně velmi nákladný projekt, proto je doložení výhodnosti jednou ze základních součástí příprav. VRT je výhodné připravit pouze tam, kde je očekáván vysoký zájem budoucích cestujících.

Proto jsou VRT připravovány tak, aby spojily největší aglomerace v zemi. Každá tečka na mapce níže reprezentuje 1000 obyvatel, kteří žijí v jejím okolí. Je zřejmé, že budoucí síť vysokorychlostních vlaků bude využitelná velkou částí obyvatel České republiky.

 

Důležitým prvkem při plánování vysokorychlostní železnice jsou mezinárodní dohody a strategický pohled na věc. Obecné vedení VRT napříč Evropskou unií je definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013. Má za cíl spojit členské země navzájem a zajistit konkurenceschopnost železniční dopravy v širším měřítku.

Směry, které propojují největší aglomerace v České republice (mapka výše), a směry definované Evropskou unií (mapka níže) se kryjí. Výstavbou VRT v připravovaných směrech připravíme podmínky pro další rozvoj České republiky a současně naplníme strategické požadavky Evropské unie.

postup přípravy úseků rychlých spojení

Proč je důležité znát budoucí využití VRT

Může se zdát předčasné diskutovat o jízdních řádech, které vstoupí v platnost za 10 i více let.

Znalost budoucího provozu je však klíčová pro konfiguraci a stavební návrh vysokorychlostní trati. Podobně jako je nutné znát potřeby rodiny, která si pořizuje rodinný dům.

Na návrhu budoucích vlakových linek závisí, které tratě budou navrženy k vzájemnému propojení s vysokorychlostní sítí a ve kterých místech se tak stane. Součástí návrhu je pak nejen dvoukolejná trať (například VRT Praha – Brno), ale také celá řada propojení. Například to, které u Světlé nad Sázavou umožní vlaku sjet do Havlíčkova Brodu a obsloužit Kraj Vysočina.

Díky znalosti budoucího času příjezdu vlaku (například toho do Havlíčkova Brodu) je pak možné navrhnout takové úpravy na ostatních tratích v regionu, které umožní od každého vysokorychlostního vlaku vytvořit přípoj na lokální lince. Výhoda vysokorychlostní železnice se tak rozšíří mnohem dále, než kam fyzicky vede vysokorychlostní trať.

 

Mapa linkového vedení

Znalost budoucího provozu má významný vliv na návrh trati samotné. Pokud ji navrhujeme pro veškeré vlaky včetně nákladních, je nutné dodržet přísné požadavky na tzv. sklonové poměry. Jednoduše řečeno: na trati nemohou být navrhována velká stoupání nebo klesání, aby byla sjízdná i pro těžké nákladní vlaky.

Pokud navrhujeme trať pouze pro relativně lehké osobní vlaky, může být navrhované stoupání nebo klesání výrazně větší. To pak umožní lépe kopírovat zvlněný terén. Díky tomu není nutné budovat tolik tunelů a vysokých mostů, což se v řadě případů příznivě projeví v nižších nákladech na stavbu trati.

Porovnání trati trasované pro smíšenou dopravu s tratí pro čistě osobní provoz. Čistě osobní provoz umožnuje lépe kopírovat terén.

schéma trati po kopcích pro osobní vlak a v tunelech/mostech pro nákladní vlak
Trasování VRT vzhledem ke georeliéfu ČR