VRT Středohorský tunel

Trať pod Českým středohořím je charakterizována především Středohorským tunelem o délce 17,4 – 18,6 km, v závislosti na výsledku posouzení variantního trasovaní v procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Mapa VRT Středohorský tunel
Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS Level 2. Tunelová část bude realizována převážně dvojicí jednokolejných železničních tunelů.
 

Rychlé spojení:   

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany

Úsek: 

Litoměřice – Ústí nad Labem

Délka: 

21,5 km

Maximální rychlost: 

250 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h
nákladní vlaky

VRT Středohorský tunel jednak navazuje na úsek Praha-Balabenka – sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice (VRT Podřipsko), jednak je také napojena na trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. Úsek končí vyústěním do terminálu Ústí nad Labem centrum, který je již součástí navazujícího úseku Krušnohorský tunel.

Zprovozněním úseků VRT Středohorský tunel a VRT Podřipsko dojde ke zkrácení cestovní doby expresních vlaků z Prahy do Ústí nad Labem ze současných 71 minut na 25 minut. Díky smíšenému provozu v tunelu bude možné převést část nákladní dopravy ze stávající trati 072 vedené údolím Labe.

Mapa VRT Středohorský tunel.