2. místo

Vizualizace návrhu 1

Návrh 1
Účastník:  dh architekti + METROPROJEKT v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.
Autor: Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub, Zuzana Kučerová, Petr Malinovský, Petr Vyskočil
Spoluautor: Jaroslav Vala
Architekt: Dalibor Hlaváček
Projektant dopravních staveb: Jaroslav Vala

Anotace návrhu

Zvlněná krajina Podřipska s výhledem na vrcholky Českého středohoří sopečného původu je inspirací pro nový terminál.

Něžná křivka střechy je souzněním funkce a estetiky, dynamická a opticky lehká hmota odkazuje na vysokorychlostní železnici. Silueta budovy souzní s okolní krajinou.

Terminál musí být především racionální dopravní stavbou, pro kterou je priorita snadná orientace a krátké přestupní vazby.

Odbavovací hala je středobodem areálu. Skládá se ze dvou identických částí, obsahujících vertikální komunikace a čekací prostory, propojených pěším mostem s výhledy na trať i do okolní krajiny. Zvlněná střecha pojímá všechny potřebné funkce a přestupní vazby.

Parkoviště jsou pro snadnou orientaci a zkrácení vzdáleností uspořádána radiálně vůči odbavovací hale.

Ekologický koncept pracuje s vegetací, dešťovou vodou i s využitím sluneční energie.

Údržbová základna je koncentrovaná do jedné podlouhlé hmoty. Z východní strany je zahrnuta do valu, který ji opticky snižuje při pohledech z hory Říp.

Files to download

Návrh 1 - Textová část (11.9 MB) pdf
Návrh 1 - Grafická část (35.6 MB) pdf