Informace o soutěži

Správa železnic vyhlašuje 12.ročník fotografické soutěže pro autory zachycující život na železnici, železniční stavby, zabezpečovací technologie, průběh modernizací či oprav infrastruktury, běžný život drážních zaměstnanců.

Informace o soutěži

Fotosoutěž Správy železnic má za sebou 11 velmi úspěšných ročníků. Každý přináší řadu kvalitních fotografií, porota má vždy plné ruce práce, aby ocenila skutečně ty nejlepší. Pevně věříme, že ji v tomto směru neusnadníte práci ani letos.

Hlavním tématem letošního ročníku fotosoutěže bude Modernizujeme pro budoucnost.

Když jsme přemýšleli o nosném tématu naší fotosoutěže na letošní rok, rozhodli jsme se jít cestou maximálního zobecnění, abychom dali volné ruce vaší fantazii. Za tímto tématem se totiž skrývají jak moderní stavby (novostavby i kompletní rekonstrukce), ale také činnosti spojené s údržbou a opravami tratí či řízením provozu na nich. A vše je to zejména o lidech.

Když se řekne železniční stavba, mnohým z vás se asi vybaví hlavně nádražní budovy, tunely, mosty a další. Je jednoduché přijít k nádražní budově, vytáhnout fotaparát a vyfotit ji. Pokud se ale rozhodnete fotit nějakou takovou budovu, všímejte se i detailů, zajímavého zákoutí či neobvyklých kompozic. Atraktivní může být nejen exteriér, ale také interiér (nádražní hala). To samé se týká i focení mostů, tunelů, estakád či viaduktů.

Na české železniční síti máme skutečné skvosty, které se dočkaly ocenění v minulosti či současnosti. I tyto stavby lze vidět nějakým zajímavým úhlem, jen prosím při focení dodržujte všechny zásady bezpečného pohybu v okolí železniční tratě, zejména zákaz vstupu do kolejiště.

Mezi stavby lze zařadit i objekty sloužící k řízení provozu a dalším činnostem jako jsou stavědla, hlásky, bývalé výtopny nebo hradla. Tyto stavby postupně z moderní železnice mizí, je možná nejvyšší čas zachytit jejich podobu jako památku pro budoucí generace. V posledních letech prochází česká železnice výraznou proměnou, velmi rychle se modernizuje vozový park Správy železnic, s rekonstrukcí či obnovou železničního spodku a svršku pomáhají moderní stroje. Zkuste je zachytit při práci.

Letošní téma nabízí velmi široké pojetí, které ale není omezeno jen na prvky týkající se samotné infrastruktury. Proto nás i nadále zajímá váš pohled na železnici jako funkční celek. Budeme se těšit na to, s jakou originalitou a jedinečností se daného tématu chopíte. Každým rokem nám dokazujete, že i tak zdánlivě obyčejná věc, jako jsou koleje a železniční stavby, mohou na fotografiích získat zcela jedinečný vzhled.

Nezapomínejte, že upřednostňujeme originalitu ztvárnění a jedinečnost zpracování. Prioritou je pro nás fotografie, kde není ústředním motivem vlak. Úspěšné a podařené snímky se budou objevovat v publikacích a prezentačních materiálech společnosti Správy železnic. Soutěž je určena jak amatérům, tak profesionálům a má letos tři kategorie, kterými jsou Železnice a infrastruktura, Pracujeme na železnici a Studentská fotografie, ta je určená pro studenty do 26 let. Svoje fotografie zasílejte po celou dobu konání fotosoutěže. Přihlásit se můžete zasláním přihlášky s přiloženými fotografiemi elektronickou formou. A do kdy se letos můžete přihlásit? Až do 31. srpna. Posílejte ale své fotografie průběžně, předem se na ně těšíme.