Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Účelem stavby je celková rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, vybudování nových bezbariérových nástupišť u všech devíti kolejí, zřízení platformy zastřešení pro mimoúrovňový přístup na nástupiště z ulic Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty též od křižovatky U Bulhara a podél ulice Na Florenci, vybudování nového zastřešení na všech nástupištích, umožnit převádět jízdní kola přes kolejiště a propojit tak územně plánovací dokumentací sledované cyklostezky v ulicích Opletalova a Na Florenci, nahradit stávající orientační systém novým, včetně hlasových majáčků a hmatových štítků, rekonstrukce trakčního vedení, doplnění nové světelné signalizace křižovatky Hybernská – Opletalova pro snadnější a bezpečnější přechod křižovatky.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DSP a PDPS,
  • Celkové investiční náklady: 2 538 mil. Kč,
  • Zpracovatel: SUDOP Praha a.s.,
  • SOD podepsána: 11/2020,
  • Předpoklad dokončení DSP: 07/2022,
  • Předpoklad dokončení stavby: 8/2026.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Bentley MicroStation,
  • Společné datové prostředí: Bentley ProjectWise.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží.pdf

Soubory ke stažení

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží (297.1 kB) pdf