Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Účelem stavby je celková rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, vybudování nových bezbariérových nástupišť u všech devíti kolejí, zřízení platformy zastřešení pro mimoúrovňový přístup na nástupiště z ulic Hybernská a Na Florenci a napojení na okolní objekty též od křižovatky U Bulhara a podél ulice Na Florenci, vybudování nového zastřešení na všech nástupištích, umožnit převádět jízdní kola přes kolejiště a propojit tak územně plánovací dokumentací sledované cyklostezky v ulicích Opletalova a Na Florenci, nahradit stávající orientační systém novým, včetně hlasových majáčků a hmatových štítků, rekonstrukce trakčního vedení, doplnění nové světelné signalizace křižovatky Hybernská – Opletalova pro snadnější a bezpečnější přechod křižovatky.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DSP a PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 3,5 mld. Kč.
  • Zpracovatel: SUDOP Praha a.s.
  • SOD podepsána: 11/2020.
  • Dokončení projektu: 2/2023.
  • Předpokládaný termín stavby: 1/2024 – 12/2026.


Společné datové prostředí:

  • Bentley ProjectWise.


Podrobný popis cílů BIM projektu:

V dokumentu: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží.pdf

Soubory ke stažení

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží (297.1 kB) pdf