Stavba Nýřany – Heřmanova Huť

Jedná se o revitalizaci stávající trati, její elektrifikaci a zavedení evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Trať bude využívána zejména pro příměstskou vlakovou dopravu ve spádové oblasti Plzně.

Harmonogram

V roce 2023 očekáváme vydání územního rozhodnutí a běží zpracování dokumentace pro stavební povolení. Realizace je předpokládána v letech 2025 a 2026.