Stavba Plzeň – Nýřany – Chotěšov

Stavba vede ve stávající jednokolejné stopě z Plzně-Skvrňany přes Vejprnice, Tlučnou do Nýřan a končí před budoucím zaústěním do nové trati v Chotěšově. Trasa zůstává jednokolejná, bude se modernizovat, elektrifikovat a bude zaveden evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Trasa bude využívána zejména pro zlepšení dopravní obslužnosti příměstské dopravy ve spádové oblasti Plzně a dále zlepšení napojení a obsluhy kontejnerového terminálu společnosti Metrans v Nýřanech.

Harmonogram

Stavba má pravomocné územní rozhodnutí a běží zpracování dokumentace pro stavební povolení. Realizace je předpokládána v letech 2025 a 2026.

Vizualizace 1

Vizualizace 2