Seminář možnosti řešení hlukové zátěže

25. 2. 2010
Poděbrady


Odborný garant semináře:

Mgr. Bohumír Trávníček
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ředitelství
Samostatné oddělení životního prostředí
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
tel.: 972 235 674
fax: 972 235 325
mobil: 724 590 160
e-mail: TravnicekB@szdc.cz

 

Program:

 • Úvodní slovo
  (Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města; Ing. Radek Vičar, zástupce investora - SŽDC)
 • Historické souvislosti řešení hlukové zátěže v Poděbradech, problematika projekční přípravy
  (Ing. Jiří Urbánek, Ing. Tomáš Mátl, SŽDC)
 • Vyhodnocení výsledků měření hluku – srovnání stavu před a po realizaci protihlukových opatření
  (Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.)
 • Vliv instalace absorbérů na dohlédací činnost
  (Ing. Martin Táborský, Odbor traťového hospodářství; SŽDC)
 • Prezentace zástupce dodavatele I.
  (Ing. Vladimír Dubský, Jörg Happe; Vossloh)
 • Prezentace zástupce dodavatele II.
  (David Benton, Roland van Uuden, Aleš Pech, CorusRail/VolkerRail)
 • Pohled zhotovitelů – problematika montáže absorbérů
  (Ing. Jaroslav Šimůnek, Jaroslav Doskočil, SGJW Hradec Králové;
  Ing. Jiří Navrátil, Chládek a Tintěra Pardubice)
 • Zhodnocení účinnosti opatření v oblasti řešení hlukové zátěže
  (Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC; Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.)
 • Exkurze – úsek trati s absorbéry


Ve čtvrtek, 25. 2. 2010 se v Poděbradech sešli účastníci odborného semináře, aby řešili otázku hlukové zátěže na železniční infrastruktuře. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, (SŽDC) v Poděbradech místo vybudování protihlukových stěn vyměnila kolejnice a nechala na ně nainstalovat kolejnicové absorbéry hluku.

Seminář byl první příležitostí pro zhodnocení celého projektu. Vedle představitelů SŽDC přivítal hosty v kongresovém centru Lázeňská kolonáda starosta města Josef Ďurčanský a náměstek generálního ředitele SŽDC Radek Vičar. Jiří Urbánek a Tomáš Mátl zasadili projekt do historických souvislostí. Poté byla Janem Hlaváčkem z Výzkumného ústavu železničního prezentována zpráva o vyhodnocení výsledků měření hlukové zátěže před a po instalaci absorbérů hluku. Martin Táborský z Odboru traťového hospodářství SŽDC prezentoval vliv instalace kolejnicových absorbérů na dohledací činnost.

Po přestávce zástupci výrobců kolejnicových absorbérů prezentovali své produkty, které byly v Poděbradech instalovány. Následovala prezentace aspektů, které montáž přináší. Odpolední část doplnila podrobná prezentace výsledků experimentálního měření hluku ve dvou traťových úsecích u souprav s kompozitními brzdovými špalky na vozech Eas ČD Cargo v relaci Třebušice – Řečany a závěrečné shrnutí Bohumíra Trávníčka ze SŽDC.

Seminář byl zakončen v úseku trati 231 v ulici U Bažantnice, kde byla možnost detailního prohlédnutí instalovaných absorbérů včetně možnosti srovnání poklesu hluku oproti úseku bez absorbérů při průjezdu pravidelných vlaků.

Oficiální materiály ke stažení

Historie – Projekce (PDF, 306 kB)
Ing. Jiří Urbánek, Ing. Tomáš Mátl, SŽDC

Vyhodnocení výsledků měření (PDF, 3,5 MB)
Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.

Vliv instalace absorbérů – dohledací činnost (PDF, 550 kB)
Ing. Martin Táborský, Odbor traťového hospodářství; SŽDC

Prezentace zástupce dodavatele I. (PDF, 1,5 MB)
Ing. Vladimír Dubský, Jörg Happe; Vossloh

Prezentace zástupce dodavatele II. (PDF, 1,8 MB)
David Benton, Roland van Uuden, Aleš Pech, CorusRail/VolkerRail

Problematika montáže absorbérů (PDF, 5,1 MB)
Ing. Jaroslav Šimůnek, Jaroslav Doskočil, SGJW Hradec Králové; Ing. Jiří Navrátil, Chládek a Tintěra Pardubice

Zhodnocení účinnosti opatření (PDF, 800 kB)
Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC; Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.

Exkurze – úsek trati s absorbéry