Přejít k obsahu

Nemovitosti

V prostředí železnice se v minulosti nacházel velký počet stavebních objektů, které byly potřebné k zajištění drážního provozu. Pro řadu z nich už dnes není využití, mohou však dobře posloužit k Vašim komerčním účelům. V nabídce ale najdete i pozemky nebo byty, které se velmi často nacházejí přímo ve výpravních budovách.
  

Vozidla a další movitý majetek

Správa železnic provozuje pro zajištění své činnosti značný počet silničních motorových vozidel, převážně osobních, užitkových, z části nákladních a speciálních. U vozidel je prováděn předepsaný pravidelný servis a vozidla jsou spravována s péčí řádného hospodáře. Vozidla, pro která již není v podmínkách Správy železnic využití, můžou však dobře posloužit k Vašim komerčním či soukromým účelům. V nabídce naleznete nabídku silničních vozidel (automobilů) určených k prodeji.