Kontakty

Agenda nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem je v rámci Správy železnic metodicky řízena organizační jednotkou s názvem SŽ Facility. Níže uvádíme kontakty na vedoucí zaměstnance odborů a oddělení odpovědných za jednotlivé okruhy nakládání s nemovitým majetkem:

Prodej

vedoucí odboru pozbývání majetku – JUDr. Karel Ort
tel.: +420 972 235 571, prodej@spravazeleznic.cz
                                    ort@spravazeleznic.cz

Výkup

vedoucí odboru nabývání majetku – Ing. Ondřej Vala
tel.: +420 972 235 426, valao@spravazeleznic.cz

Pronájem

vedoucí oddělení metodiky a správy smluv – Mgr. Radana Man
tel.: + 420 972 235 230, pronajem@spravazeleznic.cz