Pohledávky k prodeji

Prodej individuálních pohledávek Správy železnic


Správa železnic, státní organizace, nabízí pohledávky k individuálnímu postoupení za dlužníky uvedenými v níže uvedeném seznamu.

Jediným kritériem pro realizaci postoupení pohledávky je výše nabídnuté úplaty za postoupení a výhodnost platebních podmínek.

Pokud máte o některou z uvedených pohledávek zájem, předložte písemnou nabídku do termínu uvedeného v seznamu pohledávek, včetně čestného prohlášení o tom, že disponujete příslušnými finančními prostředky na provedení úhrady úplaty za postoupení pohledávek ve výši nabídky.

Nabídky zasílejte doporučeně nebo předávejte osobně v podatelně Správy železnic, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, v zalepené obálce, v levém horním rohu obálky pod adresou odesílatele opatřené nápisem „NABÍDKA NA POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY“ „NEOTEVÍRAT!“.

Nabídky je možné podávat i po uvedeném termínu, avšak bez záruky zařazení nabídky do posuzování.

Jednání o nabídce ze strany Správy železnic není závazné a nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.

Pohledávky uvedené v seznamu jsou pohledávkami Správy železnic (včetně pohledávek převzatých po zaniklých Českých drahách, státní organizaci). Jedná se o pohledávky vzniklé např. z titulu přepravních smluv a služeb spojených s přepravou po železnici, nájemních smluv, z titulu neuhrazení výkonů či různých dodávek, apod. Uvedené údaje jsou orientační, přesnější informace k jednotlivým pohledávkám lze získat u kontaktních osob uvedených v seznamu pohledávek.

Seznam individuálních pohledávek se aktualizuje.