Přejít k obsahu

Železnice ČR

Železniční doprava na území České republiky má své počátky v první polovině 19. století. Tuto síť pak převzala po rozpadu Rakouska-Uherska již při svém vzniku Československá republika.

Dominantním vlastníkem, stavitelem a provozovatelem železničních drah na našem území v průběhu historie byl nejčastěji stát, i když železnice zažila i období, kdy tomu tak nebylo.

V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí České republiky stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. České dráhy, akciová společnost, jsou pak největším národním dopravcem.

Správa železnic se stala garantem provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah České republiky.