Základní charakteristika železniční sítě

Stav ke dni 31. 12. 2018                           Měrná jednotka                     Množství  
délka tratí celkem km 9 406  
délka jednokolejných tratí km 7 392  
délka dvojkolejných tratí km 1 958  
délka vícekolejných tratí km 56  
délka elektrizovaných tratí km 3 216  
délka neelektrizovaných tratí km 6 190  
stavební délka kolejí celkem km 15 317  
počet úrovňových přejezdů   7 858  
počet železničních mostů   6 740  
délka železničních mostů m 153 290  
počet tunelů   166  
délka tunelů m 54 065  
počet železničních stanic   1 094  
počet zastávek   1 531  
počet nádražních budov   3 193  
počet výhybkových jednotek   22 751