Základní charakteristika železniční sítě

Stav ke dni 31. 12. 2023                          Měrná jednotka                     Množství  
délka tratí celkem km 9 349  
délka jednokolejných tratí km 7 279 
délka dvojkolejných tratí km 2 005  
délka vícekolejných tratí km 65  
délka elektrizovaných tratí km 3 258  
délka neelektrizovaných tratí km 6 090 
stavební délka kolejí celkem km 15 079  
počet úrovňových přejezdů   7 580 
počet železničních mostů   6 728  
délka železničních mostů m 156 052  
počet tunelů   169  
délka tunelů m 55 940  
počet železničních stanic   1 065  
počet zastávek   1 566 
počet budov   6 628