Obrazová příloha

Obrazová příloha

56

obr. 56 – tvar a rozměry kolejnice Xa z katalogu Vítkovických železáren z roku 1940

57

obr. 57 – tvar a rozměry kolejnice A z katalogu Vítkovických železáren z roku 1940

58

obr. 58 – tvar a rozměry kolejnice T z katalogu Vítkovických železáren z roku 1940

59

obr. 59 – základní rozměry kolejnic 49 E1 a 60 E1

60

obr. 60 – označení kolejnice z roku 1915 (vlečka do závodu Mattoni – Vojkovice nad Ohří)

61

obr. 61 – označení kolejnice v pořadí zleva doprava: značka + název výrobce, označení pevnosti materiálu kolejnice, rok výroby, tvar kolejnice; v tomto případě je to kolejnice 60 E1, tj. kolejnice dříve označovaná UIC 60 (na druhé straně stojiny kolejnice jsou čísla poskytující informace o tavbě)

62

obr. 62 – protištěpná destička na čele dřevěného pražce k zamezení šíření trhlin

63

obr. 63 – vlevo je hřeb označující druh dřeva, způsob impregnace, rok výroby, výrobce; vpravo je hřeb kontrolora jakosti

64

obr. 64 – nápis na horní ploše pražce prozrazující typ pražce (B 91S) a v řádku pod ním je písmenem označený závod výrobce pražce a rok výroby (2007)

65

obr. 65 – značka kontrolora jakosti SŽDC na pražci

66

obr. 66 – srovnání pražce B 91S/2 a B 91S/1 (vzdálenější pražec)

67

obr. 67 – prototypový betonový pražec B 03 pro regionální tratě pro kolejnici 49 E1 vyráběný od roku 2004

68

obr. 68 – porovnání betonového pražce B 91S/2 (na snímku blíže) a B 03

69

obr. 69 – kolejnicový styk s přímým upevněním s vrtulemi na dřevěných pražcích (Francie)

70

obr. 70 – kolejnicový styk s můstkovou deskou na pražcích SB 3

71

obr. 71 – kolejnicový styk s můstkovou deskou a dvojčitými dřevěnými pražci

72

obr. 72 – kolejnicový styk s můstkovou deskou a dvojčitými dřevěnými pražci – na boku pražce lze vidět sešroubování pražce

73

obr. 73 – kolejnicový styk se zesílenou spojkou

74

obr. 74 – kolejnicový styk s dvojčitými betonovými pražci bez použití můstkové desky

75

obr. 75 – u bezstykové koleje jsou kolejnicové styky nahrazeny svary

76

obr. 76 – konstrukce izolovaného kolejnicového styku z příručky pro údržbu trati z roku 1924

77

obr. 77 – izolovaný kolejnicový styk užívaný ve stykované koleji

78

obr. 78 – lepený izolovaný kolejnicový styk na kolejnici 60 E1 ve výhybce

79

obr. 79 – lepený izolovaný kolejnicový styk v bezstykové koleji na kolejnici 49 E1

80

obr. 80 – další příklad přímého upevnění s vrtulemi na dřevěném pražci (Francie)

81

obr. 81 – upevnění s rozponovou pokladnicí na dřevěném pražci

82

obr. 82 – přímé upevnění kolejnice pomocí hřebů (USA)

83

obr. 83– upevnění K-Lock s žebrovou pokladnicí na betonovém pražci SB 8P v kombinaci s plastovými distančními kroužky (zkoušeno pouze v úseku Kaplice – Velešín)

84

obr. 84 – upevnění KSd na dřevěných mostnicích s ocelovými distančními kroužky

Fotografie archiv SŽDC OTH OŽSv
Ing. Jan Čihák, Ondřej Gazárek (SŽDC OTH OŽSv)
červen 2009