Pevná jízdní dráha

Pevná jízdní dráha

Již v minulosti se i u nás zkoušelo použití deskových konstrukcí jako kolejnicových podpor namísto klasických pražců. V současné době je konstrukce této tzv. pevné jízdní dráhy v Evropě používána na mnoha moderních vysokorychlostních tratích. Existuje celá řada konstrukcí. Čistě deskové konstrukce jsou použity např. v Itálii na trati Tarvisio – Řím, v Eurotunelu najdeme konstrukci dvoublokových pražců, posazených v pryžových botkách a na místě zabetonovaných. Na Neubaustrecke v Německu je použito více než sedmnáct typů konstrukce pevné jízdní dráhy. Jsou zde monoblokové betonové pražce uložené na betonové desce, obdobná konstrukce uložená na asfaltovém koberci, dvoublokové pražce na asfaltové vrstvě vedené středním zvýšeným soklem a mnohé jiné varianty.

Konstrukce pevné jízdní dráhy musí být vybudována naprosto přesně, protože dodatečná rektifikace výškové a směrové polohy koleje je na této konstrukci možná jen v omezené míře. Na pevné jízdní dráze jsou používána speciálně upravená upevnění kolejnic, která jednak umožňují právě provedení určité drobné rektifikace polohy koleje a jednak svou konstrukcí nahrazují pružnost klasického kolejového lože. Problémem konstrukce pevné jízdní dráhy je její větší hlučnost, která se odstraňuje rovněž speciálními technickými úpravami v konstrukci upevnění nebo osazováním absorbérů na kolejnice. Další možností je zasypávání konstrukce či osazování speciálních protihlukových panelů.

Hlavní výhodou konstrukce pevné jízdní dráhy je skutečnost, že prakticky nevyžaduje údržbu. Nedochází zde k rozpadu geometrických parametrů koleje, není třeba provádět podbíjení ani čištění kolejového lože.

V roce 2005 se u nás začal ověřovat systém železničního svršeku typu Rheda 2000, a to v úseku Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách v délce 500 metrů. Jedná se o železniční svršek pro vysokorychlostní tratě, případně do tunelů a na mosty. V Německu byla první verze tohoto systému ověřována od roku 1972 ve stanici Rheda.

55
obr. 55 – konstrukce pevné jízdní dráhy typu Rheda 2000 v úseku Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách

53
obr. 53 – pražec pro pevnou jízdní dráhu typu Rheda 2000

54

obr. 54 – přechodový pražec pro pevnou jízdní dráhu typu Rheda 2000

obr. 90 – začátek pevné jízdní dráhy Rheda 2000 mezi Třebovicemi a Rudolticemi

V roce 2012 byla v tunelu u zastávky Střelná v úseku Horní Lideč – státní hranice SR zřízena pevná jízdní dráha Porr. Oproti typu Rheda 2000, který je monolitický, se v tomto případě jedná o deskový systém pevné jízdní dráhy.

obr. 91 – pevná jízdní dráha Porr v tunelu u zastávky Střelná

obr. 92 – pevná jízdní dráha v tunelu u zastávky Střelná v úseku Horní Lideč –  st. hr. SR

obr. 93 – desky pevné jízdní dráhy Porr uskladněné před vložení do koleje

obr. 94 – konstrukce železničního svršku podobná pevné jízdní dráze – systém upevnění 336 nad podchodem ve stanici České Velenice


Obr. 95 – konstrukce železničního svršku podobná pevné jízdní  dráze – systém upevnění 336 nad podchodem ve stanici České Velenice