Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000126
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 12. duben 2018
Datum ukončení projektu: 01. prosinec 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. únor 2018
Celkové schválené náklady projektu: 91 756 517 Kč
Schválený příspěvek EU: 71 279 351 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Projekt řeší vybavení 7 železničních přejezdů na trati Lužná u Rakovníka - Rakovník novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Informace o činnosti PZS bude předávána prostřednictvím nového přenosového systému na pracoviště výpravčího v dopravní kanceláři ŽST Lužná u Rakovníka a Rakovník. V rámci stavby bude v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení se dvěma traťovými oddíly.

Dotčené přejezdy budou zabezpečeny reléovým přejezdovým zabezpečovacím zařízením s elektronickými doplňky třídy PZS 3SBI a PZS 3SNI. Přejezdy budou osazeny novými výstražníky.

Cílem projektu je umožnit zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob a zvýšit bezpečnost provozování drážní a silniční dopravy.