Přejít k obsahu

Modernizace

K 1.1.2003 převzala, na základě zákona č. 77/2002 Sb., povinnost zajišťování modernizace ŽDC v majetku České republiky Správa železnic, státní organizace. Modernizací dráhy se rozumí všechny investice, kterými se pořizuje nebo zhodnocuje majetek tvořící železniční dopravní cestu a majetek, který je součástí dráhy.

Priority Správy železnic v oblasti modernizace dráhy :

  • Modernizace čtyř železničních koridorů
  • Modernizace vybraných železničních uzlů
  • Interoperabilita vybrané železniční sítě
  • Pokračování elektrizace vybraných železničních tratí
  • Regionální projekty
  • Racionalizace vybraných tratí a železničních stanic
  • Investice do majetku železniční dopravní cesty s cílem udržení její provozuschopnosti
  • Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
  • Výhledová příprava realizace vysokorychlostních tratí na území ČR s cílem napojení nejdůležitějších velkých aglomerací do evropského systému vysokorychlostních tratí