VRT Jižní Morava

Vysokorychlostní trať Jižní Morava je součástí mezinárodního spojení České republiky s Rakouskem a Slovenskem a v širším pojetí náleží do spojnice hlavních měst zemí V4.
Mapa VRT Jižní Morava
Přinese zásadní zvýšení kapacity v silně vytíženém úseku koridorové trati a zkrácení cestovních dob na trase Brno – Břeclav pro vnitrostátní i mezinárodní vlaky. Využita bude všemi dálkovými spoji tak, aby stávající koridorová trať měla dostatečnou kapacitu pro další rozvoj příměstské i nákladní dopravy.
 

Rychlé spojení:   

RS 2 VRT Brno – Břeclav – Slovensko

Úsek: 

Modřice – Šakvice

Délka: 

34 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2023

Zahájení stavby: 

předpoklad 2025

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2029

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

V přípravě je kladen silný důraz na vztah k chráněnému území soustavy NATURA 2000 v oblasti Vranovského lesa, čemuž je přizpůsobeno jak vedení trati, tak v následujících krocích také technické řešení.

Jižně od stanice Šakvice proběhne modernizace stávající trati pro rychlost 200 km/h tak, aby tyto dvě stavby tvořily ucelené řešení. Na trasu VRT může v budoucnu navázat přeshraniční úsek VRT na Slovensko.

Mapa VRT Jižní Morava

Aktuální stav přípravy stavby

Které konrkténí kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéma fáze přípravy VRT