Přejít k obsahu

VRT Praha – Brno – Ostrava a Brno – Břeclav

Především směr rozvoje systému Rychlých spojení RS 1 Praha – Brno – Ostrava má ambici stát se nejvytíženější tratí v zemi. Spojí tři největší města České republiky, na ose dále leží dvě krajská centra Jihlava a Olomouc.

Odbočení RS 2 ve směru Brno – Břeclav zajistí mezinárodní spojení na Slovensko, které je díky historickým vazbám vysoce poptávané.

Z mezinárodního pohledu tyto dva směry tvoří základ sítě vysokorychlostní železnice ve střední Evropě. VRT využijí nejen spoje mezi Prahou, Vídní, Bratislavou a Budapeští, ale také vlaky mezi Vídní nebo Budapeští a Varšavou.

Budoucí vysokorychlostní spojení mezi Prahou a Brnem podle dopravních modelů přiláká až 60 000 cestujících každý den.

Cestovní doba mezi Prahou a Brnem bude v závislosti na kategorii vlaku okolo jedné hodiny. Výrazného zlepšení dopravní obslužnosti se dočká Kraj Vysočina. „Na otočku“ bude možné cestovat i mezi Prahou a Ostravou, kde je dosažitelná jízdní doba lehce přes hodinu a 30 minut.

Z pohledu infrastruktury se tento směr skládá z vysokorychlostních tratí Praha – Brno, Brno – Ostrava a Brno – státní hranice, přičemž ty se dále dělí na jednotlivé stavební úseky (viz mapa).

Předpokládá se, že navržené vysokorychlostní tratě v tomto směru budou pouze pro osobní dopravu a budou pro maximální rychlost 320 km/h.

V úseku Brno – Přerov se v první fázi rozvoje vysokorychlostní železnice předpokládá využití modernizované konvenční tratě pro rychlost 200 km/h. Stejně by tomu mělo být i v úseku Šakvice – státní hranice.

Správa železnic záměr připravuje tak, aby výstavba byla zahájena v roce 2025 a spolu s modernizovanými tratěmi na 200 km/h systém fungoval nejpozději v roce 2035.

Popis připravovaného záměru na stránkách dílčích úseků odpovídá výstupům ze zpracované studie proveditelnosti.

Mapa VRT RS 1 a RS 2