VRT Moravská brána

Vysokorychlostní trať Moravská brána přinese zásadní zvýšení kapacity v jednom z nejvíce vytížených úseků železniční sítě v České republice. Přestože nová trať je navrhována v parametrech pouze pro osobní dopravu, významné zlepšení přinese i pro nákladní dopravce. V osobní dopravě přinese zrychlení cestovních dob o cca 15 minut.
Mapa VRT Moravská brána
Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Prosenice – Ostrava-Svinov

Délka: 

XX km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2023

Zahájení stavby: 

předpoklad 2025

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2029

 

V přípravě je kladen silný důraz na vztah k chráněné krajinné oblasti Poodří, čemuž je přizpůsobeno jak vedení trati, tak v následujících krocích také technické řešení.

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky a byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Hranice z jihu pro trvalý provoz dálkových spojů a případně i regionálních expresních vlaků ve směru z VRT od Olomouce na valašskou trať a pro nouzové využití v případě mimořádnosti,
  • ve směru Hranice ze severu pro trvalý provoz regionálních expresních vlaků ve směru z VRT od Ostravy na valašskou trať (s úvratí v Hranicích) a pro nouzové využití v případě mimořádnosti,
  • kombinovaně ve směru Polanka nad Odrou a Ostrava-Vítkovice pro nouzové využití v případě mimořádnosti, pro zajištění údržby trati a případně pro vlaky dálkové dopravy obsluhující jižní část Ostravy a Havířovsko.


Součástí příprav je také modernizace stanice Hranice na Moravě.

VRT je připravována v částečně nezávislých částech:

  • Prosenice – Hranice na Moravě (včetně modernizace stanice),
  • Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov.

Mapa VRT Moravská brána

Aktuální stav přípravy stavby

Které konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéme fáze přípravy VRT

Schéme fáze přípravy VRT