VRT Moravská brána I

Novostavba vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě je součástí nového železničního spojení mezi Brnem a Ostravou. Sloužit bude výhradně osobní dopravě. Pozitivní efekt ale přinese také dopravě nákladní, která využije novou kapacitu na současné trati. Chcete se o této části připravované vysokorychlostní sítě dozvědět víc? Na této stránce najdete všechny aktuální informace.

Mapa VRT Moravská brána I

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha - Brno - Ostrava - Polsko

Úsek: 

Prosenice – Hranice na Moravě

Délka: 

cca 20 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2023

Zahájení stavby: 

předpoklad 2025

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2029

VRT Moravská brána I bude dvoukolejná trať, elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou a zabezpečená jednotným evropským systémem ETCS.

Moderní infrastruktura pro regiony

Ve stanici Hranice na Moravě VRT kolejově propojíme se stávající železniční trať mezi Přerovem a Ostravou. Díky tomu budou moci vysokorychlostní vlaky obsloužit samotné Hranice, ale i Valašské Meziříčí, Vsetín a pokračovat dále třeba na Slovensko. Propojení železničních sítí zároveň výrazně zvyšuje spolehlivost dopravy. Stanice Hranice na Moravě by měla projít rozsáhlou rekonstrukcí, která bude zahrnovat i zásadní proměnu přednádražního prostoru. V ŽST Prosenice vznikne trakční napájecí stanice zajišťující spolehlivou dodávku elektrické energie pro provoz vlaků na trati.

Mapa VRT Moravská brána I

Aktuální stav přípravy stavby

Které konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéme fáze přípravy VRT