VRT Střední Čechy

Vysokorychlostní trať Střední Čechy je součástí v budoucnu nejvytíženější VRT Praha – Brno. Výstavba úseku v návaznosti na VRT Polabí umožní zkrácení jízdních dob vlaků na trase Praha – Brno na přibližně dvě hodiny a nově přinese konkurenceschopné spoje na trase Praha – Jihlava. Ty svoji cestu zvládnou za zhruba hodinu a půl.
Mapa VRT Střední Čechy
Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a vybavenou evropským zabezpečovacím systémem ETCS.
 

Rychlé spojení:   

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Poříčany – Světlá nad Sázavou

Délka: 

70 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2025

Zahájení stavby: 

předpoklad 2028

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2032

 

Aby bylo možné široké využití VRT různými vlaky a byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost provozu, je součástí VRT hned několik napojení na běžnou železniční síť:

  • ve směru Světlá nad Sázavou pro trvalý provoz dálkových vlaků obsluhujících severní část Kraje Vysočina, dočasně také pro provoz vlaků Praha – Jihlava a pro ostatní spoje na trase Praha – Brno,
  • ve směru Český Brod pro nouzové využití v případě mimořádnosti a pro zajištění údržby trati.


Součástí stavby bude rovněž celková přestavba železniční stanice Světlá nad Sázavou, která zahrne výstavbu bezbariérových nástupišť s přístupem podchodem a také náhradu problematického přejezdu.

Mapa VRT Střední Čechy

Aktuální stav přípravy stavby

Jaké konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a jaké připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéma Fáze přípravy VRT Střední Čechy

Zákres pracovní trasy VRT

Trasa VRT Střední Čechy ze studie proveditelnosti zakreslená do letecké mapy je na obrázcích níže. Svahy zářezů jsou znázorněny hnědě, svahy náspů zeleně, trať samotná červeně. Trasování VRT se bude v dalších stupních dokumentací upřesňovat, stejně jako protihluková opatření, přeložky komunikací, polohy a délky přemostění a další prvky a detaily.

Trasa VRT ve větším detailu je k vidění v  prezentacích z projednání v jednotlivých obcích, které jsou publikovány ZDE