1. místo

Vysokorychlostní železnice v budoucnosti částečně nahradí leteckou dopravu. Proto by se terminály vysokorychlostní železnice měly charakterem a vysokým standartem vnitřního prostředí blížit prostředí letištních terminálů.

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/133439901/termin%C3%A1l+praha+v%C3%BDchod+uvod.jpg/50d8f5ae-0d3a-4355-b45a-3a55e131150d?t=1617702329761

Návrh 3
Účastník:  MP + ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.
Autor: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. Petr Malinovský, Ing. Petr Vyskočil
Spoluautor: Ing. Pavel Burian, Ing. Jaroslav Vala
Architekt: Ing. arch. Jiří Opočenský
Projektant pozemních staveb: Ing. Pavel Burian
Projektant dopravních staveb: Ing. Jaroslav Vala

Velkoryse zastřešené prostory nástupišť autobusů, TAXI a K+R stání, prosklená hala terminálu a výhled z haly na kolejiště s projíždějícími vysokorychlostními vlaky jsou symboly takového řešení.

Část prosklené vytápěné vstupní haly je umístěna přímo nad kolejištěm, cestující tak při čekání mají přímý čelní výhled na projíždějící vlakové soupravy.

Trojcípá střecha budovy terminálu v sobě obsahuje dynamiku vysokorychlostních vlaků a otevírá směrem k přijíždějícím cestujícím svou přívětivou náruč.

Předprostor prosklené vstupní haly definují dvě rozevírající se ramena, mezi kterými je umístěn autobusový terminál.

Systém povrchových parkovišť obklopuje budovu v soustředných kruzích. Optimalizuje tak docházkové vzdálenosti od jednotlivých parkovacích stání k vlakům. Hlavními aspekty určujícími charakter povrchových parkovišť je zadržování vody a eliminace přehřívání.

Parkoviště je důsledně děleno 4metrovými pruhy zeleně se zasakovacími příkopy a prostorem pro vzrostlé stromy. Stávající silnice Nehvizdy – Horoušany je respektována ve své nynější trase a je částečně zapojena do vnitřní dopravní organizace terminálu. Budova terminálu je umístěna východně od ní.

Soubory ke stažení

Návrh 3 - Textová část (11.0 MB) pdf
Návrh 3 - Grafická část (26.8 MB) pdf