Dlouhá příprava projektu aneb od PRAKu k R1spěš

Jako první se začala seriózně věnovat přípravě moderní železniční trati mezi Prahou, Kladnem a letištěm akciová společnost PRaK (Praha – Kladno), která vznikla v roce 1993 a vyznačovala se významným podílem municipalit. Během dalšího desetiletí nechala zpracovat řadu studií, které však zůstaly pouze „v šuplíku“.

V roce 2005 se ujala investorské činnosti čerstvě vzniklá organizace SŽDC a ihned zahájila práce na dokumentacích pro územní rozhodnutí. V roce 2009 dokonce získal projekt kladné stanovisko v procesu posouzení dopadů na životní prostředí EIA. V návaznosti na hospodářskou krizi a škrty ve veřejných rozpočtech však musela být investice odložena.

V roce 2012 zadala SŽDC studii proveditelnosti, která porovnávala varianty spojení centra Prahy s letištěm z Masarykova nádraží přes Dejvice, Ruzyni a Dlouhou Míli, z hlavního nádraží přes Smíchov, Zličín a Dlouhou Míli a také z hlavního nádraží přes Smíchov, Zličín a Jeneček. Pro obsloužení Kladna počítala studie s modernizací stávající trati přes Hostivici a Kladno do stanice Kladno-Ostrovec.

Kombinací jednotlivých řešení vzniklo 29 projektových variant, které byly podrobeny velmi komplexní analýze zahrnující technické řešení, dopravní modely, atraktivitu pro cestující, územní průchodnost, přínosy a náklady. Centrální komise Ministerstva dopravy dokument projednala 7. července 2015 a pro další přípravu určila variantu označovanou R1spěš.

Tato varianta spočívá v modernizaci stávající trati Praha – Kladno a vybudování odbočky z Ruzyně na Letiště Václava Havla.