Urbanistické, ekologické a bezpečnostní přínosy

Kromě nezpochybnitelného zlepšení dopravy v regionu nabídne investice celé rozsáhlé oblasti podél trati i mnoho dalších přínosů:


Urbanistický rozvoj – klíčové oblasti

 • Masarykovo nádraží (developerský projekt)
 • Negrelliho viadukt (mostní oblouky)
 • Praha-Bubny (uvolnění prostoru díky vedení trati po estakádě)
 • Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (uvolněná stopa stávající trati)
 • Praha-Dlouhá Míle (dopravní terminál)
 • Kladno a všechny ostatní středočeské obce podél trati


Ekologie

 • elektrifikace trati (nahrazení motorových vlaků moderními ekologickými soupravami)
 • zahloubení významné části trati v hustě zastavěné části Prahy (snížení hluku a vibrací)
 • předpokládaný přesun řidičů do vlaků (úbytek automobilové dopravy v regionu)
 • protihluková a antivibrační opatření na vybraných místech


Bezpečnost

 • nahrazení přejezdů mimoúrovňovými kříženími, případně alternativním řešením
 • řešení zahloubení prostřednictvím dvojice jednokolejných tunelů (odstranění bariér v území, vyšší požární bezpečnost oproti dvoukolejným tunelům)
 • instalace nového zabezpečovacího zařízení ETCS