Aktuality

VRT jako klíč k budoucnosti udržitelné mobility

Význam a přínosy projektu vysokorychlostních tratí v České republice. Témata, která zněla na setkání u kulatého stolu pořádané Středoevropským institutem pro rozvoj dopravy SIRDO.eu.

V úvodu setkání přivítal děkan Fakulty elektrotechnické ZČU Zdeněk Peroutka vzácného hosta – španělského velvyslance J. E. Alberto Moreno Humeta, který se kulatého stolu osobně účastnil. Kromě něj přispěla k prestiži akce i video zdravice francouzského velvyslance J. E. Alexis Dutertre a zástupce Evropské komise K. Schmidta. Osobní účastí přispěli zástupci CPK Polsko a francouzských partnerů SNCF.

Nad tématem přípravy vysokorychlostních tratí v České republice se sešli odborníci z ministerstva dopravy, dále zástupci vysokých škol, dopravců i samospráv. Za Správu železnic představil postup přípravy VRT náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb a Martin Švehlík prezentoval vysokorychlostní tratě jako páteř zelené mobility.

V diskuzi zazněla tato klíčová témata: potenciál zkrácení cestovních časů, zvýšení konektivity, dopad na regionální rozvoj a tvorbu pracovních míst.


Autor fotografií: Daniel Kalášek