Odborná způsobilost v elektrotechnice

Datum aktualizace: 31. 05. 2024

Soubory ke stažení

Vzor C-1   Přihláška ke zkoušce z elektrotechnické kvalifikace doc  
Vzor C-2   Zápis o poučení a ověření znalostí podle nařízení vlády 194/2022 Sb osoba poučená  doc  
Vzor C-3   Doklad o složení zkoušky podle nařízení vlády 194/2022 Sb elektrotechnik/vedoucí elektrotechnik doc  
Vzor C-4   Protokol o zkoušce podle nařízení vlády 194/2022 Sb § 9 odst. 3 doc  
Vzor C-5   Zápis o proškolení a ověření znalostí podle vyhlášky 100/1995 Sb osoba poučená doc  
Vzor C-6   Protokol o zkoušce podle vyhlášky 100/1995 Sb osoba znalá doc  
Vzor C-7  Osvědčení o vykonání zkoušky podle vyhlášky 100/1995 Sb doc  
Vzor C-8   Protokol o zkoušce podle vyhlášky 100/1995 Sb na ÚTZ/E ... doc  
Vzor C-9   Protokol o proškolení a praktické zkoušce pro práce na trakčním vedení 3 kV...  doc  
Vzor C-10   Osvědčení pro práce na TV 3 kV DC pod napětím z izolované pracovní plošiny ... doc  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle vyhlášky 100/1995 Sb. pdf  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle zákona č. 250/2021 Sb. pdf  
Pověření ke zkouškám pdf