ETCS a moderní technologie

1. Základní informace

Oddělení ETCS a moderních technologií (O14/3) Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) Genrálního ředitelství Správy železnic je odpovědné za stanovování zásad pro zajištění řádného technického stavu, rozvoje a úprav zařízení železniční infrastruktury v oblasti zabezpečovací techniky v systému ETCS. Stanovuje a zpracovává technické koncepce, metodické pokyny a zásady rozvoje železničného zabezpečovacího systému ERTMS ETCS (European Train Control System) na síti Správy železnic, stanovuje základní technické požadavky pro jednotlivá zařízení a jejich vzájemná rozhraní. Oddělení se věnuje jak stacionární, tak i mobilní části ETCS a systému ATO over ETCS (Automatic Train Operation).

V rámci své působnosti se oddělení také věnuje vypracování stanovisek k přípravným a projektovým dokumentacím z hlediska koncepce, věcného rozsahu staveb a technického řešení. Náplní práce je také projednávaní dokumentací výrobků zabezpečovací techniky, schvalování jejich technických podmínek, udělování souhlasu s ověřovacím provozem a udělování souhlasu s použitím daných výrobků na železniční dopravní cestě. Jedná se hlavně o prvky stacionární části systému ETCS.

Oddělení v rámci plnění svých povinností spolupracuje s odbory napříč celou ogranizací, s technologickými a vývojovými partnery z průmyslu a partnery ze zahraničí. Zaměstnanci oddělení se účastní příslušných odborných skupin Mezinárodní železniční unie, Evropského výboru pro standardizaci, spolupracují s Evropskou železniční agenturou a dalšími partnermi, jakými jsou CER, CEPT, ETSI, združení ERTMS Users Group (EUG), nebo EULYNX.

Oddělení je také nápomocné dopravcům jako technická podpora při implementaci mobilní části do vozidel nebo při školeních.

Náš tým je připraven odpovídat na otázky týkající se ETCS průmyslu, projektantům, dopravcům, objednatelům dopravy, ale i široké veřejnosti. V případě zájmu o konzultace, školení, nebo dodávky zařízení pro ETCS, nás prosím kontaktujte. Kontakty jsou uvedeny v tabulce níže:

 

2. Tým oddělení ETCS a moderních technologií

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky - odd. ETCS a moderních technologií
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA vedoucí oddělení DobiasR@spravazeleznic.cz
+420 602 318 976
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Lukáš Matta systémový specialista Matta@spravazeleznic.czz
+420 602 706 200
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 
Ing. Martin Trögel systémový specialista Trogel@spravazeleznic.cz
+420 725 793 635
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Vojtěch Porwisz systémový specialista Porwisz@spravazeleznic.cz
+420 724 460 476
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Peter Mišek systémový specialista MisekPete@spravazeleznic.cz
+420 724 859 227
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Jan František Sedláček systémový specialista SedlacekJ@spravazeleznic.cz
+420 722 986 356
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8

Najdete nás nás na adrese Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 v kanceláři 039/040 v přízemí vedle vrátnice.

3. Důležité dokumenty a informace

TS 1/2019-Z - Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I.

SŽ PO-09/2020-GŘ - Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně)

Soubory ke stažení

SŽ TSI CCS MP1.pdf (1.3 MB) pdf
SŽ TSI CCS MP3.pdf (3.0 MB) pdf
SŽ T129.pdf (875.8 kB) pdf
Příklad nenulových uvol. rychlostí.xlsx (21.6 kB) xlsx