ETCS a moderní technologie

1. Základní informace

Oddělení ETCS a moderních technologií (O14/3) Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) Genrálního ředitelství Správy železnic je odpovědné za stanovování zásad pro zajištění řádného technického stavu, rozvoje a úprav zařízení železniční infrastruktury v oblasti zabezpečovací techniky v systému ETCS. Stanovuje a zpracovává technické koncepce, metodické pokyny a zásady rozvoje železničného zabezpečovacího systému ERTMS ETCS (European Train Control System) na síti Správy železnic, stanovuje základní technické požadavky pro jednotlivá zařízení a jejich vzájemná rozhraní. Oddělení se věnuje jak stacionární, tak i mobilní části ETCS a systému ATO over ETCS (Automatic Train Operation).

V rámci své působnosti se oddělení také věnuje vypracování stanovisek k přípravným a projektovým dokumentacím z hlediska koncepce, věcného rozsahu staveb a technického řešení. Náplní práce je také projednávaní dokumentací výrobků zabezpečovací techniky, schvalování jejich technických podmínek, udělování souhlasu s ověřovacím provozem a udělování souhlasu s použitím daných výrobků na železniční dopravní cestě. Jedná se hlavně o prvky stacionární části systému ETCS.

Oddělení v rámci plnění svých povinností spolupracuje s odbory napříč celou ogranizací, s technologickými a vývojovými partnery z průmyslu a partnery ze zahraničí. Zaměstnanci oddělení se účastní příslušných odborných skupin Mezinárodní železniční unie, Evropského výboru pro standardizaci, spolupracují s Evropskou železniční agenturou a dalšími partnermi, jakými jsou CER, CEPT, ETSI, združení ERTMS Users Group (EUG), nebo EULYNX.

Oddělení je také nápomocné dopravcům jako technická podpora při implementaci mobilní části do vozidel a zároveň pořádá školení a workshopy pro zaměstnance a partnery. ETCS tým je aktivní také v účasti na přednáškách organizovaných vrámci spolupráce se školami.

Náš tým je připraven odpovídat na otázky týkající se ETCS průmyslu, projektantům, dopravcům, objednatelům dopravy, ale i široké veřejnosti. V případě zájmu o konzultace, školení, nebo dodávky zařízení pro ETCS, nás prosím kontaktujte. Kontakty jsou uvedeny v tabulce níže:

 

2. Tým oddělení ETCS a moderních technologií

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky - odd. ETCS a moderních technologií
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA vedoucí oddělení DobiasR@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Lukáš Matta systémový specialista Matta@spravazeleznic.czz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 
Ing. Martin Trögel systémový specialista Trogel@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Vojtěch Porwisz systémový specialista Porwisz@spravazeleznic.cz
Jeremenkova 103/23 779 00, Olomouc
Ing. Peter Mišek systémový specialista MisekPete@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Jan František Sedláček systémový specialista SedlacekJ@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Zdeněk Bohatý systémový specialista Bohatyz@spravazeleznic.cz
Jeremenkova 103/23 779 00, Olomouc

Najdete nás nás na adrese Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 v kanceláři 039/040 v přízemí vedle vrátnice.

3. Důležité dokumenty a informace

TS 1/2019-Z - Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I.

SŽ PO-09/2020-GŘ - Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně)

Soubory ke stažení

SŽ TSI CCS MP1.pdf (1.3 MB) pdf
SŽ TSI CCS MP3.pdf (3.0 MB) pdf
SŽ T129.pdf (875.8 kB) pdf
Příklad nenulových uvol. rychlostí.xlsx (21.6 kB) xlsx
Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace ETCS L1 LS.pdf (638.4 kB) pdf
Prozatimní zásady SSP v přibl. úseku.pdf (186.5 kB) pdf
Národní hodnoty ETCS.pdf (273.1 kB) pdf
Doporučené překlady pojmů z anglického do českého jazyka.pdf (206.8 kB) pdf
Pokyn pro úpravu projektování vstupu do oblasti ETCS L2.pdf (170.9 kB) pdf
SŽ TS 1L2023-Z.pdf (333.3 kB) pdf