ETCS a moderní technologie

1. Základní informace

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) Genrálního ředitelství Správy železnic je odpovědný za stanovování zásad pro zajištění řádného technického stavu, rozvoje a úprav zařízení železniční infrastruktury v oblasti zabezpečovací techniky, telekomunikační techniky, ETCS, ATO over ETCS a rozhraní mezi nimi.

Oddělení ETCS a moderních technologií (O14/3) se věnuje

2. Tým oddelení ETCS a moderních technologií

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky - odd. ETCS a moderních technologií
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA vedoucí oddělení DobiasR@spravazeleznic.cz
+420 602 318 976
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Lukáš Matta systémový specialista Matta@spravazeleznic.czz
+420 602 706 200
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 
Ing. Martin Trögel systémový specialista Trogel@spravazeleznic.cz
+420 725 793 635
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Vojtěch Porwisz systémový specialista Porwisz@spravazeleznic.cz
+420 724 460 476
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8