ETCS a moderní technologie

1. Základní informace

Oddělení ETCS a moderních technologií (O14/3) Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) Genrálního ředitelství Správy železnic je odpovědné za stanovování zásad pro zajištění řádného technického stavu, rozvoje a úprav zařízení železniční infrastruktury v oblasti zabezpečovací techniky v systému ETCS. Stanovuje a zpracovává technické koncepce, metodické pokyny a zásady rozvoje železničného zabezpečovacího systému ERTMS ETCS (European Train Control System) na síti Správy železnic, stanovuje základní technické požadavky pro jednotlivá zařízení a jejich vzájemná rozhraní. Oddělení se věnuje jak stacionární, tak i mobilní části ETCS a systému ATO over ETCS (Automatic Train Operation).

V rámci své působnosti se oddělení také věnuje vypracování stanovisek k přípravným a projektovým dokumentacím z hlediska koncepce, věcného rozsahu staveb a technického řešení. Náplní práce je také projednávaní dokumentací výrobků zabezpečovací techniky, schvalování jejich technických podmínek, udělování souhlasu s ověřovacím provozem a udělování souhlasu s použitím daných výrobků na železniční dopravní cestě. Jedná se hlavně o prvky stacionární části systému ETCS.

Oddělení v rámci plnění svých povinností spolupracuje s odbory napříč celou ogranizací, s technologickými a vývojovými partnery z průmyslu a partnery ze zahraničí. Zaměstnanci oddělení se účastní příslušných odborných skupin Mezinárodní železniční unie, Evropského výboru pro standardizaci, spolupracují s Evropskou železniční agenturou a dalšími partnermi, jakými jsou CER, CEPT, ETSI, združení ERTMS Users Group (EUG), nebo EULYNX.

Oddělení je také nápomocné dopravcům jako technická podpora při implementaci mobilní části do vozidel a zároveň pořádá školení a workshopy pro zaměstnance a partnery. ETCS tým je aktivní také v účasti na přednáškách organizovaných vrámci spolupráce se školami.

Náš tým je připraven odpovídat na otázky týkající se ETCS průmyslu, projektantům, dopravcům, objednatelům dopravy, ale i široké veřejnosti. V případě zájmu o konzultace, školení, nebo dodávky zařízení pro ETCS, nás prosím kontaktujte. Kontakty jsou uvedeny v tabulce níže:

 

2. Tým oddělení ETCS a moderních technologií

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky - odd. ETCS a moderních technologií
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA vedoucí oddělení DobiasR@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Lukáš Matta systémový specialista Matta@spravazeleznic.czz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 
Ing. Martin Trögel systémový specialista Trogel@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Vojtěch Porwisz systémový specialista Porwisz@spravazeleznic.cz
Jeremenkova 103/23 779 00, Olomouc
Ing. Peter Mišek systémový specialista MisekPete@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Jan František Sedláček systémový specialista SedlacekJ@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Zdeněk Bohatý systémový specialista Bohatyz@spravazeleznic.cz
Jeremenkova 103/23 779 00, Olomouc
Ing. Miroslav Čadský systémový specialista Cadsky@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
PhDr. Bc. Eva Gerlachová, MBA systémový specialista Gerlachova@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Ing. Vilém Pecen systémový specialista Pecen@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Vítm Řezáč systémový specialista RezacV@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
Bc. Tomáš Špringl  systémový specialista SpringlT@spravazeleznic.cz
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8

Najdete nás nás na adrese Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 v kanceláři 039/040 v přízemí vedle vrátnice.

3. Důležité dokumenty a informace

TS 1/2019-Z - Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I.

SŽ PO-09/2020-GŘ - Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně)

Files to download

SŽ TSI CCS MP1.pdf (1.3 MB) pdf
SŽ T129 se změnou 1.pdf (962.9 kB) pdf
SŽ TSI CCS MP3.pdf (3.0 MB) pdf
SŽ T129.pdf (875.8 kB) pdf
Příklad nenulových uvol. rychlostí.xlsx (21.6 kB) xlsx
Podmínky a technické požadavky přípravy nebo implementace ETCS L1 LS.pdf (638.4 kB) pdf
Prozatimní zásady SSP v přibl. úseku.pdf (186.5 kB) pdf
Národní hodnoty ETCS.pdf (273.1 kB) pdf
Pokyn GŘ ve věci podkladových dat pro ETCS L2 a L1 LS.pdf (196.2 kB) pdf
Doporučené překlady pojmů z anglického do českého jazyka.pdf (206.8 kB) pdf
Pokyn pro úpravu projektování vstupu do oblasti ETCS L2.pdf (170.9 kB) pdf
SŽ TS 1L2023-Z.pdf (333.3 kB) pdf