Na tratích v Brně a okolí se jezdí rychleji a pohodlněji

28.04.2016

Brno, 28. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rekonstrukci kolejí v traťových úsecích Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole a Brno-Královo Pole – Kuřim. Hlavním přínosem obou staveb je zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti a také komfortu cestování.


Tratě v obou uvedených úsecích byly postaveny v letech 1938–1953, v 60. a 70. letech byly elektrifikovány a vybaveny dosavadním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Poslední souvislá rekonstrukce železničního svršku byla provedena v roce 1977.

„Výsledek rekonstrukce kolejí na brněnských tratích potěší zejména cestující. Jízda vlakem v úsecích Maloměřice – Královo Pole a Královo Pole – Kuřim je nyní pohodlnější, rychlejší i bezpečnější,“ shrnul přínosy obou staveb generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí prací byla také rekonstrukce nástupišť, mostů a propustků, tunelů, trakčního vedení, traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a napájení.

Stavby jsou v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T. Výsledkem těchto projektů je především zvýšení stávající rychlosti a dopravní dostupnosti.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole činily 947 808 524 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 559 854 809 Kč. Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností OHL ŽS, Subterra a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim činily 620 038 917 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 480 338 750 Kč. Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností Subterra a OHL ŽS.

Investorem obou staveb byla Správa železniční dopravní cesty. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
 

Název stavby Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé OHL ŽS, a.s.
S u b t e r r a  a.s.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Termín zahájení 5/2015
Termín dokončení 2/2016
Celkové náklady stavby 947 808 524 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 559 854 809 Kč
Název stavby Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé S u b t e r r a  a.s.
OHL ŽS, a.s.
Termín zahájení 4/2015
Termín dokončení 11/2015
Celkové náklady stavby 620 038 917 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 480 338 750 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf