Návrhy postupující do druhého kola hodnocení

Návrhy, které postoupily do druhého kola hodnocení a byly také odměněny.

Vizualizace návrhu 10

Návrh 10
Účastník:  Boele s.r.o.
Autor: Pavel Fajfr, Petr Šuma, Tomáš Kroužil
Spoluautor: ---
Architekt: Pavel Fajfr
Projektant dopravních staveb: Petr Rospopčuk

Anotace návrhu

Terminál VRT jako součást nadřazeného krajinného řešení v historicky významném území. Jedinečná morfologie území s dominantní horou Říp a zásahy člověka do krajiny definují hmotové řešení terminálu a přilehlého okolí. Respektujeme genius loci místa a vyzdvihujeme jeho hlavní kvality pomocí urbanistického, architektonického i detailního řešení.

Trasa dálnice a budoucí trasa vysokorychlostní železnice vytváří významné zářezy v krajině a pro návrh definují krajinné linie. Linie využíváme pro návrh nového lesa, který odcloní negativní dopady dopravních staveb na své okolí. Do nového lesa jsou v systému linií a významných pohledových os směřovaných na Říp umístěny nový terminál VRT, okolní plochy a údržbová základna.

Hlavním motivem pro umístění a návrh orientace terminálu je výhledová osa směřovaná na horu Říp. Jako dominantní krajinný prvek v území definuje i jeho vizuální identitu. Hlavní hala terminálu je tak nad kolejištěm prosklenou fasádou přímo orientována na Říp a nabízí cestujícím jednoznačnou geografickou orientaci a odkaz na historii místa.

Terminál je navržen s maximálním ohledem na své okolí, které je součástí krajinného návrhu a významné infrastrukturní stavby. Navíc je prostorově efektivní, energeticky úsporný a s nadčasovou moderní architekturou, která by měla vizuálně propojit všechny stanice vysokorychlostní železnice.

Files to download

Návrh 10 - Textová část (9.1 MB) pdf
Návrh 10 - Grafická část (33.9 MB) pdf
 

Vizualizace návrhu 5

Návrh 5
Účastník:  CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS & AFRY CZ
Autor: Licenční smlouva – CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS & AFRY CZ - jmenovitě jako hlavní architekt Michal Krištof a jako projektant dopravních staveb Prokop Nedbal
Spoluautor: ---
Architekt: Michal Krištof
Projektant dopravních staveb: Prokop Nedbal

Anotace návrhu

Nová budova terminálu je zasazena do krajiny polabské nížiny, v blízkosti hory Říp. Právě tato dvě výrazná lokální specifika definují základní koncepční principy architektonicky-urbanistického řešení. Důležitým aspektem návrhu je také materiálová volba – dřevěná konstrukce zastřešení. Jedná se o konstrukční materiál, který má stejně jako železniční doprava velice příznivou stopu C02.

Files to download

Návrh 5 - Textová část (3.7 MB) pdf
Návrh 5 - Grafická část (29.5 MB) pdf
 

Vizualizace návrhu 2

Návrh 2
Účastník:  Studio COSMO s.r.o.
Autor: Jiří Kabelka, Tomáš Petr, Tereza Kabelková, Milan Pelikán
Spoluautor: Petr Moschner, Justýna Kaislerová, Dominik Cvrček
Architekt: Tereza Kabelková
Projektant dopravních staveb: Tomáš Petr

Anotace návrhu

Most. Dům. Střecha. Terminál.

Střecha podpíraná subtilními sloupy. Střecha levitující nad nekonečným horizontem. Střecha propojující dva dopravní břehy.

Dopravní rozdělení na dvě strany podél terminálu zajišťuje plynulost provozu. Hustota dopravy je rovnoměrně rozložená. Veřejná doprava je oddělena od individuální. Terminál fungující jako spojnice mezi oběma.

Jednoduchá, přesto prostorově velkorysá hala terminálu zdůrazňuje pouze orientační body a obslužné pilíře. Otevírá ničím nerušené výhledy na České středohoří a Říp. Dispozice je přehledná, maximalizuje otevřenost prostoru. Minimalizuje překážky a bariéry.

Střídmost před pompézností.

Files to download

Návrh 2 - Textová část (5.2 MB) pdf
Návrh 2 - Grafická část (21.6 MB) pdf