Aktuálně probíhající a chystané opravné práce

Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy

Zahájení realizace:

2025

Konec realizace:

2026

Plánovaná investice:

87 milionů Kč

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy. Náplní stavby je především izolace proti vlhkosti, rekonstrukce vnitřních rozvodů, fasády a prostor pro cestující, včetně vestavby nových veřejných WC. Stávající objekt veřejných WC bude zdemolován.

 

Výstavba zastávky Orel

Zahájení realizace:

2023

Konec realizace:

2023

Plánovaná investice:

14,1 milionu korun

Předmětem stavby je zřízení nové železniční zastávky v obci Orel na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Ta bude situována v blízkosti přejezdu P5334 a bude vybavena bezbariérovým nástupištěm délky 90 m a přístřeškem pro cestující.

 

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice 

Zahájení realizace:

2024

Konec realizace:

2025

Plánovaná investice:

54,6 milionu Kč

Předmětem stavby je celková rekonstrukce železničního přemostění silnice II/355 v Holetíně, která umožní zvýšení podjezdné výšky z dnešních 3,8 m na 4,5 m. Současně dojde k rozšíření prostoru pod mostem, díky kterému zde bude moci být vybudován chodník šířky 1,7 m. Nový most bude ocelový s dolní mostovkou a se štěrkovým ložem.