Informace o pronájmu nemovitého a movitého majetku

Správa železnic, státní organizace pronajímá majetek, který je dočasně postradatelný pro její činnost. Postradatelnost majetku je ověřována prostřednictvím příslušného správce majetku (Oblastního ředitelství) v daném regionu. Na základě žádosti je zájemce vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti a v případě kladného projednání je zahájeno obchodní jednání.

Správa železnic, státní organizace pronajímá vedle budov a pozemků i byty v provozních budovách, které nelze obsadit vlastními zaměstnanci. Tyto konkrétní byty jsou pronajímány cizím osobám na základě jejich písemné žádosti u příslušného správce majetku.

Seznam správců majetku

Oblastní ředitelství Adresa Kontakt sekretariát
Brno Kounicova 26, 611 43 Brno 972 626 015
Hradec Králové U Fotochemy 259, 501 01 Hr.Králové 972 341 606
Olomouc Nerudova 1, 772 58 Olomouc 972 741 100
Ostrava Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 972 766 105
Plzeň Sušicská 23, 326 00 Plzeň 972 524 687
Praha Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 972 226 404
Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L 972 422 463