Přejít k obsahu

Publikace

Správa železnic informuje o své činnosti na poli manažera drážní infrastruktury prostřednictvím několika svých periodik.

Pravidelně jednou ročně vydává Výroční zprávu a Statistickou ročenku. K prezentaci aktuálních událostí pak využívá interní bulletin Moderní železnice, který vychází každý měsíc s výjimkou srpna. Od roku 2020 se navíc stala vydavatelem Vědeckotechnického sborníku zaměřeného na oblast železnice. Přináší také informace o vybraných stavbách.