Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 9/2023
Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy v Evropě i ve světě
Provoz a výroba lokomotiv E 499.0 v letech 1954 až 1958
Aktuálně k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodčímu řízení po poslední novele rozhodčího řádu
150 let Rakouské severozápadní dráhy v Praze
Přínosy Automatického stavění vlakových cest v základních dopravních situacích
Rušení železničních přejezdů
Malé detaily – velké překážky v bezbariérové přístupnosti
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 9/2023
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 8/2023
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 7/2022
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 6/2022
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 5/2021  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 4/2021  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 3/2020  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 1/2019