Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 5/2021
Digitální automatické spřáhlo pro evropskou železnici  článek
Strategické řízení Správy železnic, státní organizace  článek
Koncepce implementace procesu BIM u Správy železnic  článek
Rozvoj specializovaných laboratoří pro výuku technologie a řízení železniční dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice  článek
Proudové zatížení betonového základu stožáru při průrazu průrazky  článek
Představení vzájemných vazeb mezi vozidly s alternativními pohony, infrastrukturou a náklady  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 5/2021  článek
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  článek
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  článek
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 4/2021  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 3/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020  článek
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 1/2019  článek