Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 8/2023
Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon
K výsledkům posledních dvou konferencí konsorcia RailML a příspěvcích SŽ k rozvoji metodiky railML
60 let „východoevropského TEE“ - 60 let motorových jednotek řady VT 18.16 DR
30 let Pražské integrované dopravy
Několik poznámek k problematice prostorového popisu železniční sítě ve správě SŽ realizovaného v rámci řešení a zpracování Digitální technické mapy ČR
Bezemisní regionální doprava v souvislosti s budoucími vysokorychlostními tratěmi v ČR
Sedmdesát let od prvních jízd lokomotivy E 499.0
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 8/2023
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 7/2022
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 6/2022
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 5/2021  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 4/2021  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 3/2020  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 1/2019