Vědeckotechnický sborník

Sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Vychází zpravidla 2x ročně.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic / ISSN 2694-9172  č. 2/2020
Rozbor švýcarské metodiky pro hodnocení poškozujících účinků jízdy kolejového
vozidla na kolej 
 
Ke dvěma možným použitím metody RailTopoModel a formátu railML
při zobrazování objektů a procesů probíhajících na železniční síti
 
Projekt Shift2Rail OPTIMA – vývoj komunikační platformy pro řízení provozu  
Tarifní propojení železniční osobní dopravy a dalších druhů veřejné hromadné
dopravy při různých tarifních strukturách integrovaných dopravních systémů v ČR
 
Veřejné služby v přepravě cestujících od vzniku regionální integrace po celostátní jízdenku  
Kybernetická a fyzická bezpečnost na kritické infrastruktuře  
Návrhy úprav funkčního chování ERTMS/ETCS při dohledu cíle na generické úrovni  
Řízení jakosti a metrologie v dopravních systémech  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic 2/2020
   
Informace pro autory  
Informace pro autory a lektory  
Redakční rada Vědeckotechnického sborníku  
   
Archiv  
Vědeckotechnický sborník Správy železnic č.1/2019