Přechodné období DTMŽ – technické specifikace

Opatření, technické specifikace a další operativní informace k přechodnému období zavádění technických standardů Digitální technické mapy železnice

Opatření NPS k přechodnému období DTMŽ 

Technické specifikace opatření k DTMŽ 

Doporučený vzor seznamu stavebních akcí