VRT Praha

Vysokorychlostní železnice v pražském uzlu naváže na připravovanou VRT Polabí, která zajišťuje napojení dalších úseků z východní části Česka. Novostavba dvoukolejné trati mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha-Běchovice bude procházet složitým prostředím městské zástavby, projektanti tak kladou důraz na soulad nové železnice s existujícími stavbami v území.

Součástí projektu je také výstavba čtvrté koleje z Běchovic do Libně a realizace tzv. Jahodnické spojky, která umožní bezproblémový průjezd mezi nákladními obvody obou železničních stanic. VRT Praha tak posílí kapacitu pražského uzlu nejen pro vysokorychlostní tratě, ale i pro konvenční osobní a nákladní dopravu. V neposlední řadě vznikne v rámci tohoto úseku také zázemí pro údržbu vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

 

Rychlé spojení:  

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava – Polsko

Úsek: 

Praha-Vršovice – Praha-Běchovice

Délka: 

12 km

Maximální rychlost: 

240 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Územní rozhodnutí: 

předpoklad 2026

Zahájení stavby: 

předpoklad 2029

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2033

Mapa VRT Praha