Úsek provozuschopnosti dráhy

Kancelář náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Marcela Pernicová náměstkyně generálního ředitele   
Sekretariát  

NPSsek@spravazeleznic.cz
+420 972 235 211

Odbor nákupu veřejných zakázek
Jméno Funkce Kontakt
JUDr. Ilona Svobodová ředitelka odboru svobodovail@spravazeleznic.cz
+420 972 235 765
PhDr. Ing. Radim Chyba vedoucí odd. administrace veřejných zakázek chyba@spravazeleznic.cz
+420 972 235 784
Mgr. Bc. Libor Novák vedoucí odd. právní podpory a metodiky veřejných zakázek novakl@spravazeleznic.cz
+420 972 235 745
Stanislav Smeták vedoucí odd. centrálních nákupů smetak@spravazeleznic.cz
+420972 235 513
Odbor traťového hospodářství
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Radek Trejtnar ředitel odboru trejtnar@spravazeleznic.cz
+420 972 341 194
Ing. Jan Čihák vedoucí odd. železničního svršku cihak@spravazeleznic.cz
+420 972 244 488                        
Ing. Zbyněk Mynář vedoucí odd. železničního spodku              mynar@spravazeleznic.cz
+420 972 244 489
Ing. Milan Čermák vedoucí odd. mostů a tunelů                       cermakmi@spravazeleznic.cz
+420 972 244 040
Ing. Radomír Havlíček vedoucí odd. hlavního geodeta dráhy havlicekr@spravazeleznic.cz
+420 972 244 578
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Martin Krupička ředitel odboru krupicka@spravazeleznic.cz
+420 972 235 474
Bc. Ondřej Borovský, MBA vedoucí odd. telekom. techniky a síť. apl. borovsky@spravazeleznic.cz
+420 972 244 356 
Ing. Jiří Kaláč vedoucí odd. zabezpečovací techniky kalac@spravazeleznic.cz
+420 972 244 473
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D. MBA vedoucí odd. ETCS a moderních technologií dobiasr@spravazeleznic.cz
+420 602 318 976
Odbor provozuschopnosti
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. ředitel odboru stecinsky@spravazeleznic.cz
+420 972 244 276 
Ing. Petr Vévoda vedoucí odd. provozní vevoda@spravazeleznic.cz
+420 972 244 505
Ing. Libor Šíp  vedoucí odd. správy infrastruktury a zkoušek sip@spravazeleznic.cz
+420 972 244 328
Ing. Rudolf Zelinka vedoucí odd. životního prostředí zelinka@spravazeleznic.cz
+420 972 244 672
Ing. Radovan Jiskra vedoucí odd. kontroly provozního stavu sítě tratí jiskra@spravazeleznic.cz
+420 972 244 652
Ing. Miroslav Hollan vedoucí odd. kontroly kolejové mechanizace hollan@szdc.cz
+420 972 244 660
Odbor pozemních staveb
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Bytnar ředitel odboru bytnar@spravazeleznic.cz
+420 972 221 700
Ing. David Blahoš, MBA vedoucí odd. provozu budov blahos@spravazeleznic.cz
+420 972 221 730
Ing. Václav Klíma vedoucí odd. metodiky údržby a přístupnosti budov klimav@spravazeleznic.cz
+420 972 221 731
Ing. Jan Vraný vedoucí odd. metodiky a plánování stavební obnovy pozemních staveb vrany@spravazeleznic.cz
+420 972 221 750
Odbor elektrotechniky a energetiky
Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jaromír Hrubý ředitel odboru hruby@spravazeleznic.cz
+420 972 322 830 
Ing. Pavel Krkoška vedoucí odd. techniky a provozu krkoska@spravazeleznic.cz
+420 972 322 766
Daniel Svoboda vedoucí odd. IS a standardizace svobodad@spravazeleznic.cz
+420 972 341 039
Štěpán Jirout vedoucí odd. měření a EMS jirouts@spravazeleznic.cz
+420 972 342 255
Bc. Aleš Surý vedoucí odd. hlavního energetika surya@spravazeleznic.cz
+420 972 322 824